Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - LS3408-FZ

LS3408Skanuj wszystkie kody kreskowe 1D nawet, gdy s? zabrudzone lub uszkodzone. Wytrzyma?y przewodowy r?czny skaner kodów kreskowych Symbol LS3408-FZ jest wyposa?ony w technologi? opart? na logice rozmytej umo?liwiaj?c? szybkie i dok?adne przechwytywanie danych. Dwa tryby potwierdzania powiadamiaj? operatorów o pomy?lnym zako?czeniu skanowania. 

Uszczelnienie IP65 chroni skaner przed kurzem i dzia?aniem warunków atmosferycznych, a wytrzyma?a konstrukcja pozwala przetrwa? wiele upadków na beton. Zintegrowane interfejsy pozwalaj? korzysta? z ró?nych hostów.

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary (wys. x szer. x g?.):

18, 65 x 12, 25 x 7, 43 mm 

 

Waga:

350 g

 

?ród?o zasilania:

Zasilanie z hosta lub zasilanie zewn?trzne; w zale?no?ci od typu hosta 

 

PARAMETRY WYDAJNO?CI

Dekodowanie:

629, 626

 

Technologia:

laser

 

Wzorzec skanowania:

Jednoliniowe

 

Obs?ugiwane interfejsy:

630 631 632 633 634 635

 

G??bia pola:

1 in. Od 2,5 do 61 cm w przypadku znaków o wielko?ci 13 mili (100% UPC/EAN)

 

AKCESORIA

 

11-35035-01R

Trwa?y futera? mocowany do paska 

 

CRD3000-4000ER

4-gniazdowa baza z portem Ethernet

 

21-52612-01R

Futera? na skaner do monta?u na wózkach wid?owych i innych pojazdach u?ywanych w magazynie 

 

20-54090-07R

Regulowana podstawa Intellistand

 

12-44267-01R

Podstawa wielojednostkowa, mo?e by? montowana na ?cianie lub biurku 

 

11-66553-06R

Na?cienna podstawa