Wtorek 31 Sty 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

General-ID- urz?dzenia do automatycznej identyfikacji

Mi?o jest nam powita? Pa?stwa na stronie internetowej firmy General ID.

Zajmujemy si? serwisem, sprzeda??, instalowaniem, integracj? systemw i urz?dze? do automatycznej identyfikacji. Do pa?stwa dyspozycji oddajemy wysoce wykwalifikowan? kadr? in?ynieryjno techniczn?. Nasi pracownicy posiadaj? bogat? wiedz? teoretyczn? zdobyt? podczas szkole? i przede wszystkim wiedz? praktyczn? uzyskan? podczas wieloletniej pracy w sektorze AutoID. Nasze do?wiadczenie pozwala na znalezienie optymalnych rozwi?za? ograniczaj?cych koszty przy jednoczesnym spe?nieniu za?o?onej funkcjonalno?ci.

To co nas wyr?nia spo?rd firm zajmuj?cych si? podobn? tematyk? to posiadanie w?asnego niezale?nego centrum serwisowego, w ktrym wykonujemy kompleksowe naprawy takich urz?dze? jak: czytniki kodw kreskowych, terminale mobilne, kolektory danych, drukarki etykiet, drukarki kart plastikowych, czytniki i terminale RFID, komputery przemys?owe, weryfikatory cen i inne ...

Jeste?my bezpo?rednim importerem urz?dze? do automatycznej identyfikacji , cz??ci zamiennych i materia?w eksploatacyjnych co niew?tpliwie przek?ada si? na konkurencyjno?? cen i us?ug oferowanych przez nasz? firm?.

Serdecznie zapraszamy do poszczeglnych dzia?w aby zapozna? si? ze szczeg?ow? ofert? naszej firmy!


Terminale mobilne
Czytniki kodw kreskowych
Drukarki etykiet
Oferowane terminale mobilne czy te? kolektory danych s? urz?dzeniami funkcjonalnymi i trwa?ymi. S? one odporne na wstrz?sy, posiadaj? mocn? obudow? chroni?c? terminal w razie upadku oraz s? odporne na py? i wod?. Ponadto wytrzyma?e baterie pozwalaj? na d?ug? prac? bez konieczno?ci ci?g?ego do?adowywania akumulatora. Firma General-ID oferuje czytniki kodw kreskowych na potrzeby ka?dego przedsi?biorstwa. W naszym asortymencie odnale?? mo?na czytniki laserowe, wieloliniowe oraz najnowocze?niejsze czytniki kodw 2D. Posiadamy urz?dzenie stacjonarne i przeno?ne charakteryzuj?ce si? du?a trwa?o?ci? i wysok? jako?ci? wykonania. Oferowane przez nas drukarki kodw kreskowych zosta?y wybrane pod k?tem potrzeb zarwno najwi?kszych zak?adw przemys?owych, jak rwnie? mniejszych przedsi?biorstw i biur. Ponadto je?li interesuje Pa?stwa mobilna drukarka etykiet lub drukarka RFID, proponujemy najlepsze i najnowocze?niejsze rozwi?zania.


 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa