Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC65

MC65Doposa? swoich mobilnych pracownikw i zmie? poj?cie produktywno?ci dzi?ki najtrwalszemui najbardziej elastycznemu urz?dzeniu EDA na rynku. Pracownicy musz? wykonywa? wiele zada?w ograniczonym czasie. Dzi?ki terminalowi MC65 dysponuj? oni narz?dziami potrzebnymi dorealizacji swojej pracy bezzw?ocznie. Wydajno?? zbli?ona do komputera stacjonarnego zapewnianatychmiastowy dost?p do programw i informacji po powrocie do biura. Zaoszcz?d? wiele godzinw ci?gu tygodnia, przechwytuj?c i przetwarzaj?c wszelkiego rodzaju dane na miejscu, szybkoi w prosty sposb od prostego dokumentu po setki kodw kreskowych, biblioteki zdj?? czypodpis. Aktywuj i dezaktywuj urz?dzenie MC65 w praktycznie ka?dej sieci komrkowej na ?wiecie,eliminuj?c potrzeb? kupowania specjalnych urz?dze? w technologii sieciowej (GSM lub CDMA),wyd?u?aj?c cykl ?ycia urz?dzenia i zapewniaj?c najszybsze po??czenie ka?demu pracownikowi.Dodaj interfejs u?ytkownika z mo?liwo?ci? dostosowywania, ktry wyj?tkowo upraszcza prac?.Dysponujesz prawdziwym mno?nikiem si?y roboczej urz?dzeniem, ktre zmienia papierkow?robot? i powtarzane wizyty w wi?cej zada? wykonanych w ci?gu dnia.
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
162,2 mm (d?.). x 77 mm (szer.). x 33,5 mm (g?.). (z anten?)
Waga:
359g (z akumulatorem litowo-jonowym 3600mAh)
DANE TECHNICZNE
Panel dotykowy:
Szklany, reaguj?cy na si?? nacisku
Pod?wietlenie ekranu:
Pod?wietlenie diodowe LED
Standardowy akumulator: Akumulator litowo-jonowy (z mo?liwo?ci? ?adowania) 3,7 V,3600 mAh
Akumulator zapasowy" Akumulator litowo-jonowy (z mo?liwo?ci? ?adowania) 25 mAh,3,0 V (niedost?pny dla u?ytkownika)
Gniazdo rozszerze?:
Gniazdo microSD (obs?uga kart o pojemno?ci do 32 GB)
Interfejs komunikacyjny:
Micro USB 2.0 High Speed (host i klient)
Powiadamianie:
Sygna? d?wi?kowy i kolorowe diody LED
Opcje klawiatury:
Numeryczna, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM i DSD
D?wi?k: Obs?uga podwjnego mikrofonu z eliminacj? zak?ce?, alarmemwibracyjnym, g?o?nikiem i zestawem s?uchawkowym Bluetooth
Procesor:
MSM Qualcomm 7627@ 600 MHz (architektura wieloprocesorowa)
System operacyjny:
Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional
Pami??:
256 MB pami?ci RAM/1 GB pami?ci Flash
Interfejsy:
Interfejs u?ytkownika Motorola Enterprise; mo?liwo??dostosowania ekranu g?wnego, poprawiony telefoni korporacyjny aparat
Czujnik ruchu:
Trzyosiowy czujnik przyspieszenia umo?liwiaj?cy wykrywanieruchu i dynamiczne ustawianie obrazu i zarz?dzanie energi?
Czujnik o?wietlenia:
Czujnik o?wietlenia otoczenia dla automatycznej regulacjijasno?ci pod?wietlenia wy?wietlacza
Skanowanie
Opcje:
Dost?pne trzy konfiguracje:
obrazowanie 2D SE4500-SR;
obrazowanie 2D SE4500-SR + aparat 3,2 MP;
obrazowanie 2D SE4500-DL + aparat 3,2 MP
Typy danych:
Kody kreskowe 1D i 2D; fotografie; filmy; podpisy; dokumenty
Aparat:
Rozdzielczo??: 3,2 megapiksela
O?wietlenie: Lampa b?yskowa
Obiektyw: Automatyczna regulacja ostro?ci
Przetwornik obrazu 2D (SE4500):
Punkt ostro?ci: Od ?rodka okna wyj?ciowego: SR 19 cm (7,5 cala)
Rozdzielczo?? czujnika: 752 x 480 pikseli
Pole widzenia: poziomo: 40; pionowo: 25
Rozdzielczo?? optyczna: WVGA 752 X 480 pikseli (skala szaro?ci)
Tolerancja obrotu: 360
Tolerancja nachylenia: 60z pozycji naturalnej
Ustawienie uko?ne: 60z pozycji naturalnej
O?wietlenie otoczenia
(od ca?kowitej ciemno?ci):
Wewn?trz: 137 m (450 stp) (4845 luksw)
Na zewn?trz: 2743 m (9000 stp) (96900 luksw)
?wiat?o s?oneczne: 8000 na stop?
?wiat?o lamp jarzeniowych: 450 na stop?
Wydajno?? akumulatora
Tryb czuwania: 100 godzin
Tryb rozmowy: 6 godzin
Profile u?ytkownika: 8 godzin (w zale?no?ci od profilu u?ytkownika)
Po??czenia g?osowe i transfer danych za pomoc? bezprzewodowej sieci WAN
Radio: Podwjne 3,5G: GSM HSPA/HSUPA i CDMA EVDO wer. A
Zakres cz?stotliwo?ci: UMTS/HSDPA i HSUPA: 850, 1900 i 2100 MHz
GSM/EDGE: 850, 900, 1800 i 1900 MHz
CDMA/EVDO wer. A: 850 i 1900 MHz
Wbudowany GPS
GPS: Zintegrowany samodzielny lub wspomagany GPS (A-GPS)
z technologi? gpsOneXTRATM
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych PAN
Bluetooth:
Klasa II, wer. 2.0 o zwi?kszonej pr?dko?ci przesy?ania danych (EDR)

AKCESORIA

SG-MC9021110-02R
Trwa?y mi?kki futera? z obrotowym zaczepem na pasek chroni komputer przeno?ny i umo?liwia przymocowanie urz?dzenie do paska.