Ĺšroda 18 Maj 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC65

MC65Doposa? swoich mobilnych pracowników i zmie? poj?cie produktywno?ci dzi?ki najtrwalszemu i najbardziej elastycznemu urz?dzeniu EDA na rynku. Pracownicy musz? wykonywa? wiele zada? w ograniczonym czasie. Dzi?ki terminalowi MC65 dysponuj? oni narz?dziami potrzebnymi do realizacji swojej pracy — bezzw?ocznie. Wydajno?? zbli?ona do komputera stacjonarnego zapewnia natychmiastowy dost?p do programów i informacji po powrocie do biura. Zaoszcz?d? wiele godzin w ci?gu tygodnia, przechwytuj?c i przetwarzaj?c wszelkiego rodzaju dane na miejscu, szybko i w prosty sposób — od prostego dokumentu po setki kodów kreskowych, biblioteki zdj?? czy podpis. Aktywuj i dezaktywuj urz?dzenie MC65 w praktycznie ka?dej sieci komórkowej na ?wiecie, eliminuj?c potrzeb? kupowania specjalnych urz?dze? w technologii sieciowej (GSM lub CDMA), wyd?u?aj?c cykl ?ycia urz?dzenia i zapewniaj?c najszybsze po??czenie ka?demu pracownikowi. Dodaj interfejs u?ytkownika z mo?liwo?ci? dostosowywania, który wyj?tkowo upraszcza prac?. Dysponujesz prawdziwym mno?nikiem si?y roboczej — urz?dzeniem, które zmienia papierkow? robot? i powtarzane wizyty w wi?cej zada? wykonanych w ci?gu dnia.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
 162,2 mm (d?.). x 77 mm (szer.). x 33,5 mm (g?.). (z anten?)
 
Waga:
359g (z akumulatorem litowo-jonowym 3600mAh)
 
DANE TECHNICZNE
 
Panel dotykowy:
Szklany, reaguj?cy na si?? nacisku
 
Pod?wietlenie ekranu:
Pod?wietlenie diodowe LED
 
Standardowy akumulator: Akumulator litowo-jonowy (z mo?liwo?ci? ?adowania) 3,7 V, 3600 mAh
Akumulator zapasowy" Akumulator litowo-jonowy (z mo?liwo?ci? ?adowania) 25 mAh, 3,0 V (niedost?pny dla u?ytkownika)
 
Gniazdo rozszerze?:
Gniazdo microSD (obs?uga kart o pojemno?ci do 32 GB)
 
Interfejs komunikacyjny:
Micro USB 2.0 High Speed (host i klient)
 
Powiadamianie:
Sygna? d?wi?kowy i kolorowe diody LED
 
Opcje klawiatury:
Numeryczna, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM i DSD
 
D?wi?k: Obs?uga podwójnego mikrofonu z eliminacj? zak?óce?, alarmem wibracyjnym, g?o?nikiem i zestawem s?uchawkowym Bluetooth 
 
Procesor:
MSM Qualcomm 7627@ 600 MHz (architektura wieloprocesorowa)
 
System operacyjny:
Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional
 
Pami??:
256 MB pami?ci RAM/1 GB pami?ci Flash 
 
Interfejsy:
Interfejs u?ytkownika Motorola Enterprise; mo?liwo?? dostosowania ekranu g?ównego, poprawiony telefon i korporacyjny aparat 
 
Czujnik ruchu:
Trzyosiowy czujnik przyspieszenia umo?liwiaj?cy wykrywanie ruchu i dynamiczne ustawianie obrazu i zarz?dzanie energi?
 
Czujnik o?wietlenia:
Czujnik o?wietlenia otoczenia dla automatycznej regulacji jasno?ci pod?wietlenia wy?wietlacza 
 
Skanowanie
 
Opcje:
Dost?pne trzy konfiguracje:
obrazowanie 2D SE4500-SR; 
obrazowanie 2D SE4500-SR + aparat 3,2 MP; 
obrazowanie 2D SE4500-DL + aparat 3,2 MP
 
Typy danych:
Kody kreskowe 1D i 2D; fotografie; filmy; podpisy; dokumenty
 
Aparat:
Rozdzielczo??: 3,2 megapiksela
O?wietlenie: Lampa b?yskowa
Obiektyw: Automatyczna regulacja ostro?ci
 
Przetwornik obrazu 2D (SE4500):
Punkt ostro?ci: Od ?rodka okna wyj?ciowego: SR — 19 cm (7,5 cala)
Rozdzielczo?? czujnika: 752 x 480 pikseli
Pole widzenia: poziomo: 40°; pionowo: 25°
Rozdzielczo?? optyczna: WVGA 752 X 480 pikseli (skala szaro?ci)
Tolerancja obrotu: 360°
Tolerancja nachylenia: ± 60°z pozycji naturalnej
Ustawienie uko?ne: ± 60°z pozycji naturalnej
 
O?wietlenie otoczenia 
(od ca?kowitej ciemno?ci):
Wewn?trz: 137 m (450 stóp) (4845 luksów)
Na zewn?trz: 2743 m (9000 stóp) (96900 luksów)
?wiat?o s?oneczne: 8000 na stop?
?wiat?o lamp jarzeniowych: 450 na stop? 
 
Wydajno?? akumulatora
Tryb czuwania: 100 godzin
Tryb rozmowy: 6 godzin
Profile u?ytkownika: 8 godzin (w zale?no?ci od profilu u?ytkownika)
 
Po??czenia g?osowe i transfer danych za pomoc? bezprzewodowej sieci WAN
Radio: Podwójne 3,5G: GSM HSPA/HSUPA i CDMA EVDO wer. A
Zakres cz?stotliwo?ci: UMTS/HSDPA i HSUPA: 850, 1900 i 2100 MHz 
GSM/EDGE: 850, 900, 1800 i 1900 MHz 
CDMA/EVDO wer. A: 850 i 1900 MHz  
 
Wbudowany GPS
GPS: Zintegrowany samodzielny lub wspomagany GPS (A-GPS) 
z technologi? gpsOneXTRATM
 
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych PAN
Bluetooth:
Klasa II, wer. 2.0 o zwi?kszonej pr?dko?ci przesy?ania danych (EDR) 
 

AKCESORIA 

 
SG-MC9021110-02R
Trwa?y mi?kki futera? z obrotowym zaczepem na pasek chroni komputer przeno?ny i umo?liwia przymocowanie urz?dzenie do paska.