Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki kodów 2D - DS6700

DS6700Skaner Symbol serii DS6700 zapewnia dok?adne i szybkie skanowanie kodów kreskowych ju? za pierwszym razem, zwi?kszaj?c tym samym wydajno?? pracowników. Bez wzgl?du na rodzaj odczytywanych kodów kreskowych (1D, 2D lub PDF417) skaner Symbol serii DS6700 zapewnia automatyczne przechwycenie kodu kreskowego metod? „wyceluj i u?yj”— nie ma potrzeby podstawiania produktu pod okno skanowania. Dzi?ki wizjerowi obraz skanowany jest poprawnie ju? za pierwszym razem. Mo?liwo?? prze??czania mi?dzy trybem bez u?ycia r?k i trybem r?cznym zapewnia szybkie, ?atwe i bezpieczne skanowanie du?ych obiektów. Dodatkowo, zastosowanie skanera rozszerza funkcja listy wysy?kowej, umo?liwiaj?ca szybkie przetwarzanie zamówie? i nie tylko. 
 
PARAMETRY FIZYCZNE
 Wymiary:
16,6 cm (wys.) x11,9 cm (d?.) x7,1 cm (szer.)
 
Waga:
182 g
 
Kolor: 
Bia?y lub czarno-szary
 
CHARAKTERYSTYKA DZIA?ANIA
 
?ród?o ?wiat?a:
Celowanie: dioda laserowa 650 nm
O?wietlenie: dioda LED 630 nm
 
Pole widzenia(pionowy x poziomy):
Zakres standardowy(SR):
34° (pion) x43° (poziom)
 
Zakres przechwytywania dokumentu (DC):
35° (pion) x44° (poziom)
 
Obrót/Nachylenie/Odchylenie:
Zakres standardowy(SR):360°, ±65°, ±60°
 
Zakres przechwytywania dokumentu(DC):
360°, ±65°, ±60° 
 
FUNKCJE DEKODOWANIA
1D:
UPC/EAN zuzupe?nieniami,Code39,Code39Full ASCII,Tri-optic Code39, wariantyRSS, UCC/EAN 128,Code128,Code128Full ASCII, Code93,Codabar (NW1), Interleaved2of5, Discrete2of5, MSI,Codell, IATA,BooklandEAN,Code32
 
2D:
Kody MaxiCode, DataMatrix (ECC200) i QRi Aztec
 
PDF417 (i warianty):
PDF417, microPDF417 i kody z?o?one  
 
Pocztowe:
U.S. Kody pocztowe: Postnet i Planet, UK, japo?ski, australijski i holenderski.
 
Kontrast wydruków:
minimalny wspó?czynnikodbicia:25%
 
Tolerancja ruchowa: 
Pr?dko?? pozioma:
5cali (12,7cm) na sekund?
 
Obs?ugiwane interfejsy:
DS6707:RS-232C(Standard, Nixdorf, ICL, iFujitsu); USB(Standard, IBM SurePOS, Macintosh)
DS6708: jak wy?ej oraz IBM 468x/469x, z??cze klawiatury i technologia Synapse. 
 
 Charakterystyka rejestracji obrazu (TYLKO DS6707)
 
Obraz (piksele):
 1,3 megapiksela: 1280 pikseli (poziom) x1024 piksele (pion) 
 
Obs?uga formatów graficznych: 
mo?liwo?? eksportowania obrazów w formie bitmap,plików JPEG i TIFF 
 
Szybko?? przesy?ania obrazów:
Z??cze USB 1.1: do 12 Mb/sekund?
RS232: do 115 kb przepustowo?ci ??cza 
 
Czas przesy?ania obrazów:
Przy typowym zastosowaniu z??cza USB—ok.0,2 sekundy dla
skompresowanego pliku JPEG o rozmiarze do 100 kb.
 

 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa