Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki kodów 2D - DS4208

DS4208Skaner DS4208 skonstruowano z my?l? o d?ugotrwa?ym dzia?aniu — nasze testy wytrzyma?o?ci to potwierdzi?y. Skaner DS4208 charakteryzuje si? niesamowit? wydajno?ci?, nawet po nara?eniu na wysokie lub niskie temperatury, py?, zalanie napojami, czy 2000 kolejnych upadków. Dzi?ki naszemu wyj?tkowemu programowi wsparcia, us?udze Service from the Start Advance Exchange Support, mo?esz liczy? na wymian? urz?dzenia ju? w nast?pnym dniu roboczym — bez zadawania zb?dnych pyta? — co zapewni ci?g?o?? pracy i bezproblemowe prowadzenie Twojej dzia?alno?ci. Dzi?ki dwóm narz?dziom firmy Motorola — systemowi 123Scan2 oraz systemowi zdalnego zarz?dzania skanerem (RSM, Remote Scanner Management) — codzienne zarz?dzanie jest ?atwiejsze i wymaga mniej czasu, co pozwala ograniczy? czas i koszty obs?ugi informatycznej.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Kolor:
Czarny
 
Waga:
172,9 g
 
Wymiary:
17 x 9, 3 x 6, 8 cm
 
DANE TECHNICZNE
?ród?o ?wiat?a:
Wzorzec celowania: dioda LED 617 nm
O?wietlenie: diody LED 625 nm
 
Pole widzenia czytnika:
39° (w poziomie) x 25SDgr (w pionie)
 
Obrót:
0 - 360°
 
Nachylenie:
± 65° lub wi?cej
 
Odchylenie:
± 60° lub wi?ce 
 
FUNKCJE DEKODOWANIA 
 
1D 

UPC/EAN, UPC/EAN z uzupe?nieniami, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128,GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar i warianty, Korean 3 of 5, ISBT Concat

 

 2D

 PDF417, MicroPDF417, kody z?o?one, TLC-39 Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec

 

 Pocztowe

 australijskie, US PLANET, Royal Mail 4 State Customer, US POSTNET KIX Code (holenderskie), brytyjskie, japo?skie, UPU 4 State Postal FICS (Post US4), USPS 4 State Postal (Post US3)

 

Tolerancja ruchowa

 Do 25 cali / 63,5 cm na sekund?

 

 Obs?ugiwane interfejsy 

 Skaner obs?uguje nast?puj?ce protoko?y z??cza USB: klawiatura HID (tryb domy?lny), SNAPI, emulacja portu COM, IBM SurePOS (Yellowstone) (IBM Handheld, IBM Tabletop, OPOS). Skaner obs?uguje nast?puj?ce protoko?y z??cza RS232: standardowy, Wincor Nixdorf, ICL, Fujitsu, Olivetti.

 

 Minimalna rozdzielczo??   Code 39 4 milicale; UPC 60% 5 milicali; PDF417 5 milicali, Datamatrix 7,5 milicala
  
 
 
ZAKRESY DEKODOWANIA
 
 Zakres ostro?ci SR Bliski   Daleki
 5,0 milicali Code 39 0,2 cala / 0,5 cm 6,8 cala / 17,3 cm
 10 milicali 80% UPCA 0 cali / 0 cm  12,7 cala / 32,3 cm
 13 milicali 100% UPCA  0,3 cala / 0,8 cm 15,2 cala / 38,6 cm
 5,0 milicali PDF 417 1,5 cala / 3,8 cm   4,3 cala / 10,9 cm 
 6,6 milicala PDF 417 0,8 cala / 2,0 cm   6,0 cali / 15,2 cm
 10 milicali Data Matrix 0,4 cala / 1,0 cm  7,2 cala / 18,3 cm
 
 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa