Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki kart - P330i P330m P430i

Zebra P330P330i

Model P330i jest jedn? z najpopularniejszych drukarek kart firmy Zebra u?ywan?w dziesi?tkach tysi?cy egzemplarzy na ca?ym ?wiecie. Drukarka P330i, zaprojektowanai skonstruowana specjalnie do pracy w wymagaj?cych ?rodowiskach, zapewnianiezawodno?? i wydajno?? odpowiedni? do druku du?ej ilo?ci kart.Przyst?pna w cenie i ?atwa w u?yciu drukarka Zebra P330i jest liderem w?rd drukarekkart wysokiej klasy.

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

Druk jednostronny w pe?nym kolorze lub monochromatyczny

Zintegrowany podajnik kart

Interfejs USB

P330m

Oferuj?c druk kart w wersji tylko monochromatycznej, drukarka P330m jest najbardziejekonomicznym rozwi?zaniem do zastosowa? wymagaj?cych personalizowanychwydrukw w jednym kolorze. Dost?pny jest druk monochromatyczny w kolorzeczarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, srebrnym, z?otym, bia?ym oraz szarymtypu zdrapka.

 

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

Druk jednostronny monochromatyczny

Zintegrowany podajnik kart

Interfejs USB

 

PARAMETRY FIZYCZNE

 

Szeroko??: 462 mm

G??boko??: 239 mm

Wysoko??: 256 mm

Waga: 7,0 kg

 

OGLNE DANE TECHNICZNE

16-znakowy wy?wietlacz LCD informuj?cy o stanie drukarki i b??dach

Sterowniki Windowsdo Windows 2000, Windows Server2003,Windows XP; certyfikat zgodno?ci z systemem Windows Vista(32-bitowym)

Dwukierunkowa komunikacja z systemem

Szeroko otwierany uchwyt g?owicy drukuj?cej u?atwiaj?cy dost?p do kalki

Rewolucyjna konstrukcja uko?nego podajnika ograniczaj?ca liczb?odrzucanych kart*

?ywe, realistyczne kolory

Wysokonak?adowy druk kart

Standardowo 4 MB pami?ci do przechowywania obrazw

Dwuletnia gwarancja na drukark?

Dwuletnia gwarancja na oryginaln? g?owic? drukuj?c?(nieograniczona liczba przebiegw)

Zestaw czyszcz?cy

* Konstrukcja oczekuj?ca na patent

 

PARAMETRY DRUKU

Druk kolorowy termosublimacyjny lub monochromatyczny termotransferowy

144 karty na godzin?** druk jednostronny w pe?nym kolorze (YMCKO)

Rozdzielczo?? druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

 

 

PARAMETRY NO?NIKW

 

PARAMETRY KALKI

Drukarki i Series wymagaj? kalki i Seriesdo drukowania w pe?nym kolorze

YMCKO: 200 i 330 kart na rolk? (P330i/P430i)

YMCKOK: 170 kart na rolk? (P430i)

YMC jako p?panel, KO jako panel: 450 kartna rolk? (P330i/P430i)

KdO i KrO: 500 kart na rolk? (P330i/P430i)

Pow?oki: bezbarwna i z hologramem: 350 kartna rolk?

Monochromatyczna: 1500 (czarna) i 1000 kartna rolk?

Kolory kalki monochromatycznej: czarny,

czerwony, niebieski, zielony, srebrny, z?oty,bia?y i szara zdrapka

 

PARAMETRY KART

Rodzaje:

PVC, PVC kompozytowe, samoprzylepne,RFID UHF Gen 2

Z paskiem magnetycznym ISO 7811

Karty chipowe stykowe i bezstykowe

Szeroko??/d?ugo?? kart:

ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

Grubo?? kart:

0,25 mm do 1,524 mm (+/- 10%)

Pojemno?? podajnika kart:

100 kart (0,762 mm) lub 220 kart (0,762 mm)

Pojemno?? odbiornika kart:

100 kart (0,762 mm)