Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki kart - P330i P330m P430i

Zebra P330P330i 

Model P330i jest jedn? z najpopularniejszych drukarek kart firmy Zebra u?ywan? w dziesi?tkach tysi?cy egzemplarzy na ca?ym ?wiecie. Drukarka P330i, zaprojektowana i skonstruowana specjalnie do pracy w wymagaj?cych ?rodowiskach, zapewnia niezawodno?? i wydajno?? odpowiedni? do druku du?ej ilo?ci kart.Przyst?pna w cenie i ?atwa w u?yciu drukarka Zebra P330i jest liderem w?ród drukarek kart wysokiej klasy. 

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

• Druk jednostronny w pe?nym kolorze lub monochromatyczny

• Zintegrowany podajnik kart

• Interfejs USB 

 

P330m 

Oferuj?c druk kart w wersji tylko monochromatycznej, drukarka P330m jest najbardziej ekonomicznym rozwi?zaniem do zastosowa? wymagaj?cych personalizowanych wydruków w jednym kolorze. Dost?pny jest druk monochromatyczny w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, srebrnym, z?otym, bia?ym oraz szarym typu zdrapka. 

 

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

• Druk jednostronny monochromatyczny

• Zintegrowany podajnik kart

• Interfejs USB

 

PARAMETRY FIZYCZNE

 

• Szeroko??: 462 mm

• G??boko??: 239 mm

• Wysoko??: 256 mm

• Waga: 7,0 kg

 

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

• 16-znakowy wy?wietlacz LCD informuj?cy o stanie drukarki i b??dach

• Sterowniki Windows® do Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP; certyfikat zgodno?ci z systemem Windows Vista® (32-bitowym)

• Dwukierunkowa komunikacja z systemem

• Szeroko otwierany uchwyt g?owicy drukuj?cej u?atwiaj?cy dost?p do kalki

• Rewolucyjna konstrukcja uko?nego podajnika ograniczaj?ca liczb? odrzucanych kart*

• ?ywe, realistyczne kolory

• Wysokonak?adowy druk kart

• Standardowo 4 MB pami?ci do przechowywania obrazów

• Dwuletnia gwarancja na drukark?

• Dwuletnia gwarancja na oryginaln? g?owic? drukuj?c? (nieograniczona liczba przebiegów)

• Zestaw czyszcz?cy 

* Konstrukcja oczekuj?ca na patent 

 

PARAMETRY DRUKU

• Druk kolorowy termosublimacyjny lub monochromatyczny termotransferowy

• 144 karty na godzin?** – druk jednostronny w pe?nym kolorze (YMCKO)

• Rozdzielczo?? druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

 

 

PARAMETRY NO?NIKÓW 

 

PARAMETRY KALKI

• Drukarki i Series wymagaj? kalki i Series do drukowania w pe?nym kolorze

• YMCKO: 200 i 330 kart na rolk? (P330i/P430i)

• YMCKOK: 170 kart na rolk? (P430i)

• YMC jako pó?panel, KO jako panel: 450 kart na rolk? (P330i/P430i)

• KdO i KrO: 500 kart na rolk? (P330i/P430i)

• Pow?oki: bezbarwna i z hologramem: 350 kart na rolk?

• Monochromatyczna: 1500 (czarna) i 1000 kart na rolk?

• Kolory kalki monochromatycznej: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony, srebrny, z?oty, bia?y i szara zdrapka

 

PARAMETRY KART 

Rodzaje: 

• PVC, PVC kompozytowe, samoprzylepne, RFID UHF Gen 2

• Z paskiem magnetycznym ISO 7811

• Karty chipowe stykowe i bezstykowe

Szeroko??/d?ugo?? kart: 

• ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

Grubo?? kart: 

• 0,25 mm do 1,524 mm (+/- 10%)

Pojemno?? podajnika kart: 

• 100 kart (0,762 mm) lub 220 kart (0,762 mm)

Pojemno?? odbiornika kart:

• 100 kart (0,762 mm) 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa