Ĺšroda 18 Maj 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - EM 220

EM220Ultrakompaktowy model EM 220 firmy Zebra to wygodna przeno?na drukarka paragonów, która ?atwo mie?ci si? w kieszeni. Oferuj?c intuicyjn? obs?ug? i opcjonalny interfejs bezprzewodowy Bluetooth® 2.0, drukarka EM 220 jest ?atwym w u?yciu urz?dzeniem doskona?ym do zastosowa? w ?rodowiskach bezpo?redniej obs?ugi klientów, gdzie przestrze? jest na wag? z?ota. Drukarka paragonów EM 220 jest elastycznym rozwi?zaniem odpowiednim do wielu ró?nych zastosowa?. Ten najnowszy produkt w ofercie drukarek przeno?nych Zebry zapewnia wysok? jako?? druku za bardzo atrakcyjn? cen?.
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
 
Druk termiczny w rozdzielczo?ci 8 pkt/mm (203 dpi)
Flash 2 MB/SRAM 8 MB
Bateria litowo-jonowa 7,4 V, 1,2 Ah
Interfejs szeregowy/USB
Pasek do odrywania u?atwiaj?cy wydawanie paragonów
Obs?uga druku w pionie i w poziomie
Konstrukcja OpenACCESS™ zapewniaj?ca ?atwe ?adowanie no?ników
?adowarka litowo-jonowa i zapi?cie do noszenia przy pasku zawarte w zestawie
Odporno?? na wielokrotne upadki na beton z wysoko?ci do 1,2 m
Czujnik otwartej pokrywy, braku papieru i u?o?enia no?nika z wst?pnym nadrukiem
Diody LED sygnalizuj?ce po??czenie i stan baterii

PARAMETRY FIZYCZNE
 
Szeroko??
79,5 mm
 
Wysoko??
126,7 mm
 
G??boko??
43,6 mm
 
Waga
0,24 kg
(Podana jest waga z bateri?, bez no?ników.) 
 
DANE TECHNICZNE 
 
 Rozdzielczo??
8 pkt/mm
 
Pami??
Flash 2 MB/SRAM 8 MB
 
Maksymalna szeroko?? druku
50,8 mm
 
Szybko?? druku
Do 80 mm na sekund?
 
PARAMETRY NO?NIKÓW 
 
Szeroko?? no?ników
58,0 mm (±0,5 mm)
 
Maksymalna d?ugo?? rolki
12,1 m z papierem o grubo?ci 0,08 mm
 
?rednica rolki
?rednica zewn. rdzenia 18,5 mm (±0,5 mm)
Maksymalna ?rednica zewn. rolki etykiet 39,9 mm
 
Maksymalna grubo?? no?nika
0,1016 mm 
 
OPCJE I AKCESORIA
 
Opcjonalny interfejs Bluetooth wersja 2.0 do komunikacji krótkiego zasi?gu i czytnik kart
Dok na jedn? bateri? do u?ytku z ?adowark?
?adowarka na cztery baterie
Dodatkowa ?adowarka
Skórzany pokrowiec
Dodatkowa bateria