Niedziela 05 Gru 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki mobilne - MZ 220 MZ 320

MZ220 320Te niek?opotliwe drukarki nosi si? tak wygodnie, ?e wcale nie przeszkadzaj? w wykonywaniu innych obowi?zków i mo?na je mie? przy sobie przez ca?? zmian?. A poniewa? s? to drukarki marki Zebra, mo?esz liczy? na ich niezawodno??, wybieraj?c model z serii MZ klasy podstawowej.
 
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE 
Inteligentne zarz?dzanie bateriami (monitoruje 
baterie w celu przed?u?enia u?ytkowania i zwi?kszenia wydajno?ci)
• Rezydentne czcionki skalowalne
• Wysoko wydajny 32-bitowy procesor
• Czujnik braku papieru
• Komora na rolk? no?nika otwierana jednym przyciskiem do ?atwego wk?adania i wyjmowania rolki
• Zasobnik no?ników otwierany jednym przyciskiem do ?atwego wk?adania i wyjmowania no?ników
• Przezroczysta pokrywa komory no?ników umo?liwiaj?ca podgl?d zapasu no?nika
• Zewn?trzne w??czanie/wy??czanie z klawiatury, terminala lub drukarki
• Zasilacz sieciowy w zestawie
• Obs?uga IrDA/USB 2.0
 
PARAMETRY NO?NIKÓW
 
Maks. ?rednica zewn. rolki
• 47,8 mm
 
Maks. szeroko?? no?ników
• 50,8 mm (+/-0,76 mm) (MZ 220)
• 76,2 mm (+/-0,76 mm) (MZ 320)
 
?rednica wewn. rolki
• 10,2 mm do 19 mm
 
Grubo?? 
• 0,0508 mm do 0,1016 mm
 
Rodzaje no?ników
• Papier do termicznego druku paragonów lub
no?niki powlekane UV
 

MZ 220™ 

 Kompaktowa drukarka firmy Zebra umo?liwiaj?ca drukowanie paragonów o szeroko?ci 2 cali. Idealne urz?dzenie do takich zastosowa? jak mobilne punkty sprzeda?y oraz us?ugi u klienta i sprzeda? z dostaw?.

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 80,8 mm

G??boko??: 57,4 mm

Wysoko??: 135,6 mm

Masa (z bateri?): 0,32 kg 

 
DANE TECHNICZNE 
 
Rozdzielczo?? 
8 punktów na mm (203 dpi) 
 
Pamie? 
Flash 4 MB, SRAM 8 MB 
 
Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 48,3 mm
D?ugo??: 813 mm
 
Maksymalna szybko?? druku
76,2 mm na sekund? 
 

MZ 320™ 

Do zastosowa? wymagaj?cych drukowania wi?kszej ilo?ci tekstu wybierz t? drukark? z serii MZ o szeroko?ci druku 3 cale.

 

PARAMETRY FIZYCZNE 

 Szeroko??: 104,4 mm

G??boko??: 57,4 mm

Wysoko??: 135,6 mm

Masa (z bateri?): 0,34 kg

 

DANE TECHNICZNE 

Rozdzielczo?? 

8 punktów na mm (203 dpi) 

 

Pamie? 

Flash 4 MB, SRAM 8 MB

 

Maksymalny obszar druku

Szeroko??: 73,7 mm

D?ugo??: 813 mm 

 

Maksymalna szybko?? druku

76,2 mm na sekund?