Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - ZT 220 ZT 230

 ZT220 230Seria ZT200 to w?a?ciwy wybór do ró?nych zastosowa? wymagaj?cych etykietowania zarówno dla u?ytkowników wprowadzaj?cych technologi? kodów kreskowych po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy chc? zast?pi? posiadane ju? modele drukarek nowszymi. Te innowacyjne nowe drukarki zapewniaj? u?ytkownikom liczne korzy?ci. Seria ZT200 ma uproszczon? budow? i mniejsze wymiary, dzi?ki czemu urz?dzenie zajmuje mniej miejsca ni? modele Stripe i S4M. Drukarki z serii ZT200 wymagaj? minimalnej nauki obs?ugi oraz oferuj? standardow? konserwacj? komponentów bez u?ycia narz?dzi i trwa?? konstrukcj? minimalizuj?c? potrzeby serwisowe. Pracownicy dzia?u informatyki w Twojej firmie doceni? zgodno?? wsteczn?, która umo?liwia instalacj? i wprowadzenie nowych drukarek do u?ytku z minimalnym czasem przestoju. Seria ZT200 zosta?a zaprojektowana tak, aby zapewnia? ?atwo?? u?ycia, uniwersalno?? i bardzo atrakcyjny stosunek jako?ci do ceny.

W serii ZT200 oferowane s? dwa modele – ZT220 oraz ZT230.

ZT220

• Najprzyst?pniejsza cenowo drukarka sto?owa Zebry
• Trwa?a obudowa polimerowa do d?ugotrwa?ego u?ytku odporna na uderzenia
• Pojemno?? na ta?m? barwi?c? o d?ugo?ci 300 m
• Prosty interfejs u?ytkownika oparty na trzech przyciskach jednofunkcyjnych
• Doskonale nadaje si? do drukowania etykiet z kodami kreskowymi, które rzadko wymagaj? wymiany.

 

ZT230

• Mocna, w ca?o?ci metalowa obudowa do d?ugotrwa?ego u?ytku
• Pojemno?? na ta?m? barwi?c? o d?ugo?ci 450 m – zapewnia d?u?szy okres pracy bez przestojów i rzadziej wymaga wymiany ta?my
• Graficzny interfejs u?ytkownika do konfiguracji i obs?ugi drukarki
• Doskonale nadaje si? do drukowania etykiet z kodami kreskowymi, które cz??ciej wymagaj? wymiany.

 

PARAMETRY FIZYCZNE
(zamkni?ty model ZT220)
• Szeroko??: 239 mm
• Wysoko??: 280 mm
• G??boko??: 432 mm
• Waga: 7,8 kg

 

PARAMETRY FIZYCZNE
(zamkni?ty model ZT230)
• Szeroko??: 242 mm
• Wysoko??: 277 mm
• G??boko??: 432 mm
• Waga: 9,1 kg

 

DANE TECHNICZNE

 

 Rozdzielczo??
• 8 pkt/mm (203 dpi)
• 12 pkt/mm (300 dpi) (opcjonalnie)

 

Pami??
• Standardowo: flash 128 MB (58 MB dost?pne
dla u?ytkownika), DRAM 128 MB

 

Szeroko?? druku
• 104 mm

 

Szybko?? druku
• 152 mm na sekund?

 

D?ugo?? druku
• 203 dpi: 3988 mm
• 300 dpi: 1854 mm

 

Czujniki no?ników
• Czujnik transmisyjny i refleksyjny

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

• Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem:
114 mm
• Maksymalna d?ugo?? etykiet nieci?g?ych: 991 mm

 

Szeroko?? no?ników
• 19,4 mm do 114 mm

 

Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem
• ?rednica zew. 203 mm na rdzeniu o ?rednicy wew. 76 mm
• ?rednica zew. 152 mm na rdzeniu o ?rednicy wew. 25 mm

 

Grubo?? no?ników
• 0,076 mm do 0,25 mm

 

Rodzaje no?ników
• Ci?g?e, sztancowane, z naci?ciem, z czarnym znacznikiem

 

PARAMETRY TA?MY BARWI?CEJ

(tylko opcja termotransferowa)

?rednica zewn?trzna
• 81,3 mm na rdzeniu o ?rednicy wew.
25 mm (ZT230)

 

Standardowa d?ugo??
• 300 m (ZT220) lub 450 m (ZT230)

 

Proporcje
• Stosunek rolki z no?nikiem do ta?my
2:1 dla ZT220
• Stosunek rolki z no?nikiem do ta?my
3:1 dla ZT230

 

Szeroko??
• 40 mm do 110 mm

 

Uk?ad ta?my

• Ta?ma zwijana stron? z atramentem na zewn?trz,
rdze? do rdzenia

 

 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa