Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Zestaw Inwentaryzacyjny

Aby u?atwi? proces inwentaryzacji mamy do zaproponowania zestaw do inwentaryzacji:

W sk?ad zestawu wchodzi:

Terminal PSC Falcon F330:

- Klawiatura alfanumeryczna 38 klawiszy lub numeryczna 24 klawisze
- Wy?wietlacz 16 liniowy
- 8MB pami?ci RAM
- interfejs IrDA
- System operacyjny DOS 6,22

Dok komunikacyjno-?aduj?cy:

- mo?liwo?? ?adowania akumulatora w terminalu

- Wymiana danych mi?dzy terminalem a PC

- interfejs RS232

Oprogramowanie:

Oprogramowanie umo?liwia zebranie danych z inwentaryzacji w postaci odczytanego kodu kreskowego i podanej ilo?ci a nast?pnie zapisanie tych danych w postaci pliku tekstowego na PC lub przes?anie bezpo?rednio do wybranych programw np. Subiekt GT

Zestaw inwentaryzacyjny wsp?pracuje z wieloma programami magazynowymi u?ywanymi w ma?ych i ?rednich firmach.

O szczeg?y prosz? pyta naszych specjalistw.

Koszt wypo?yczenia zestawu zaczyna si? od 50 z? netto za dzie? wypo?yczenia !!!