Niedziela 25 Wrz 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

W ofercie

Je?eli Pa?stwo u?ywacie kolektorˇw danych (inwentaryzatorˇw) lub terminali radiowych sporadycznie np. do okresowych inwentaryzacji nie musicie ju? kupowa? tych urz?dze? !!!

Na bardzo atrakcyjnych warunkach mo?emy zaproponowa? wypo?yczenie sprz?tu wraz z niezb?dnym oprogramowaniem ! ! !

Mo?emy Pa?stwu zaproponowa?ánast?puj?ce urz?dzenia:

Producent: SYMBOL TECHNOLOGIES / Motorolaá

MC9090-G

MC9060

MC3090

Producent: PSC

Falcon 330

Falcon 345

W sta?ej gotowo?ci posiadamy kilkaset urz?dze? ! ! !

á

W ofercie znajduj? si? rˇwnie? inne urz?dzenia o szczegˇ?y prosz? pyta? naszego dzia?u handlowego.

á

á

á