Czwartek 23 Mar 2023
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • grey style
 Oferujemy kompleksowy serwis:
 • mobilnych terminali radiowych

 • terminali i czytników RFID

 • kolektorów danych (inwentaryzatorów)

 • terminali wózkowych

 • czytników kodów kreskowych (ladowych i r?cznych)

 • drukarek etykiet (przemys?owych i biurowych)

 • drukarek kart plastikowych

Zajmujemy si? obs?ug? po sprzeda?ow? wiod?cych producentów sprz?tu Auto-ID takich jak::

Symbol Technologies / Motorola, TELXON, PSC, Datalogic, Metrologic / Honeywell, ELTRON, ZEBRA TECHNOLOGIES, CipherLAB, DLOG, Scantech-ID, PSION TEKLOGIX, LXE, Intermec, HHP, OPTICON, DENSO, Datamax-O'neil, SATO, Toshiba-TEC.

Naprawy wykonywane s? w naszym centrum serwisowym lub u klienta co pozwala ograniczy? czas i koszty napraw.

W sta?ej gotowo?ci posiadamy pe?ny zestaw cz??ci zamiennych

Proponujemy kilka pakietów serwisowych:

 • standard – naprawy realizowane s? po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez klienta wed?ug aktualnie obowi?zuj?cego cennika. Czas naprawy do 7 dni roboczych

 • nowa gwarancja – je?li sko?czy?a si? Pa?stwu gwarancja producenta proponujemy wykupi? u nas now? trwaj?c? 1,2 lub 3 lata. Czas naprawy do 5 dni roboczych

 • nowa gwarancja plus - obejmuj?ca równie? uszkodzenia mechaniczne powsta?e na skutek z?ego u?ytkowania. Czas naprawy do 5 dni roboczych

 • indywidualny – indywidualnie negocjowane czasy i ceny napraw, dostosowane do potrzeb klienta. Naprawy wykonywane nawet w ci?gu 2 godzin od zg?oszenia awarii (uzale?nione od lokalizacji klienta). W przypadku korzystania z us?ug firm kurierskich czas naprawy 1 dzie? roboczy. Istnieje mo?liwo?? wys?ania urz?dzenia zast?pczego w dniu zg?oszenia awarii.

Do ka?dego pakietu mo?emy zaproponowa? urz?dzenie zast?pcze na czas naprawy oraz skrócenie czasu napraw.
Zapraszamy do kontaktu i sk?adania zapyta? ofertowych.

 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa