Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - Gryphon 4100 Series

 

Gryphon 4100 Series to czytniki diodowe typu "linear imager", oferuj? szybki odczyt kodów kreskowych. Wszechstronno?? serii Gryphon I to po??czenie ze sob? wielu najlepszych, wydajnch i wyró?niaj?cych si? cech w doskona?ej równowadze, z mo?liwo?ci? odczytu. Gryphon 4100 Series to trwa?o?ci i ergonomia. Bezprzewodowe produkty s? dost?pne w wyborze systemu Datalogic STAR Cordless lub technologii bezprzewodowej Bluetooth ®.

Modele Healthcare (Gryphon I GBT4100-HC) przeznaczone s? do zastosowa? w placówkach medycznych, posiadaj? specjalne obudowy, które s? odporne na ?rodki chemiczne. Pow?oka skanera zawiera w swojej strukturze antybakteryjne dodatki, co powoduje mniejsze osadzanie si? na nim bakterii i zarazków, eliminuj?c tym samym ich rozprzestrzenianie si?.