Środa 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - Gryphon Series 4400

 

Gryphon Series 4400 z imagerem obs?uguj? praktycznie wszystkie kody 1D i 2D, a tak?e s? w stanie przechwytywa? obraz w rozmiarze A5. G??boko czerwone o?wietlenie, bez efektu migotania, posiadaj? center-cross celownik z czterema naro?nymi punktami okre?laj?cy obszar czytania. Datalogic Motionix technologia ruchu automatycznie prze??cza si? mi?dzy r?cznym i sta?ym trybem w zale?no?ci od aktywno?ci u?ytkownika. Bezprzewodowe produkty s? dost?pne w wyborze systemu Datalogic STAR Cordless lub technologii bezprzewodowej Bluetooth «.

Modele Healthcare (Gryphon I GD4400-HC 2D) przeznaczone s? do zastosowa? w placˇwkach medycznych, posiadaj? specjalne obudowy, ktˇre s? odporne na ?rodki chemiczne. Pow?oka skanera zawiera w swojej strukturze antybakteryjne dodatki, co powoduje mniejsze osadzanie si? na nim bakterii i zarazkˇw, eliminuj?c tym samym ich rozprzestrzenianie si?.