Czwartek 23 Mar 2023
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • grey style

Czytniki wieloliniowe - Magellan 2200VS

Magellan 2200iMagellan skaner 2200VS jest przeznaczony dla sprzedawców detalicznych, którzy wymagaj? wysokiej wydajno?ci w kompaktowej formie. Jest szczególnie skuteczny w drogeriach, sklepach ogólnospo?ywczych mniejszych i ?rednich sklepach spo?ywczych, marketach budowlanych i sklepach specjalistycznych.

Pami?? Flash pozwala na ?atwe uaktualnienia oprogramowania, które pomagaj? przed?u?y? ?ywotno?? inwestycji sprzedawcy. Ponadto, dodatkowy RS-232 mo?e by? wykorzystywany w ró?ny sposób, w tym dodawanie skanerem, programowanie i konfiguracja skanera, lub dost?p do danych skanera. Dla zastosowa? wymagaj?cych Electronic Article Surveillance (EAS), 2200VS mog? by? wyposa?one w Checkpoint EAS i obs?ugiwa? systemy EAS Sensormatic z potwierdzeniem odczytu za po?rednictwem dodatkowego portu RS-232. Opcjonalne mog? by? dodane funkcje zapewniaj?ce informacje opcjonalne narz?dzia, które pomagaj? zmniejszy? front-end koszty zarz?dzania informacjami na oprogramowanie skanera i diagnostyki.


Funkcje i funkcje:

 • Czytnik pionowy

 • Najlepsza w swojej klasie wydajno?? skanowania

 • FirstStrike advanced oprogramowanie dekodowania zapewnia najlepsz? wydajno?? w czytaniu s?abej jako?ci etykiet

 • Interfejs obs?uguje wszystkie popularne interfejsy w ka?dej jednostce

 • Powered pomocniczy port RS-232 do ?atwej integracji z r?cznym skanerem

 • Pr?dko?? odczytu: 1800 skanów/sek

 • Norma: IP53 – chroni przed szkodliwym dzia?aniem wody i kurzu

 • Bezpieczny upadek na twarda powierzchni? z wysoko?ci 15,2 cm

Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa