Czwartek 23 Mar 2023
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • grey style

Czytniki wieloliniowe - Magellan 1400i

Magellan 1400iMagellan 1400i oferuje unikalne podej?cie do technologii obrazowania za pomoc? cyfrowych wzorców skanowania dla wielokierunkowego odczytu. Ta innowacyjna technologia zapewnia maksymaln? niezawodno?? i wysok? wydajno?? podczas skanowania trudnych do odczytania kodów. 1400i podnosi wydajno??, zapewniaj?c standardow? obs?ug? PDF417 i Data Matrix etykiety dekodowania wraz z obs?ug? przechwytywania obrazu, wi?kszej obj?to?ci skanowania i d?u?szej z g??bi pola. Magellan skaner 1400i jest idealnym produktem dla klientów, którzy potrzebuj? najwy?szej wydajno?ci, niezawodno?ci i warto?ci w ma?ej konstrukcji skanera.

Mo?e by? wykorzystywany jako przeno?ny czytnik do skanowania na przyk?ad wi?kszych przedmiotów. Guma na uchwycie zwi?ksza komfort do u?ytku r?cznego. 1400i oferuje tak?e standardowy tryb kierowania tzn. odczytuje kody z wydrukowanych list. Te proste i intuicyjne sposoby czytania zwi?kszaj? wydajno?? i obs?ugi klienta, a dodatkowo zmniejsza czas potrzebny na szkolenie nowych operatorów.

1400i Magellan czytelnik jest w stanie obs?u?y? wszystkie najpopularniejsze interfejsy g?ównego komputera, który pozwala na ?atw? migracj? do skanera, sprz?tu lub oprogramowania. Kompatybilny Electronic Article Surveillance (EAS) do dezaktywacji przywieszek antykradzie?owych.


Funkcje

 • Odczytuje kody: 1D i 2D oraz rejestruje obrazy

 • Dok?adna wielko?? skanowania obrazu eliminuje b??dnie odczytuje powodowanych przez bezpa?skie linii skanowania laserowego

 • Ukierunkowane skanowanie list, wykazów Price Look-Up (PLU)

 • Niewielkie rozmiary dla ?atwego monta?u w ograniczonej przestrzeni

 • Niewielki rozmiar i ergonomiczny kszta?t zapewniaj? komfortowe skanowanie przeno?ne

 • Pr?dko?? odczytu: 1170 linii/sek.

 • Norma odporno?ci: IP52

 • Maksymalna odleg?o?? odczytu: 22,9 cm

 • Bezpieczny upadek na tward? powierzchni? z wysoko?ci: 1,2 m

Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa