Czwartek 20 Sty 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • grey style

Czytniki kodów 2D - PowerScan PM8500 - 2D

Powerscan 8500PowerScan PM8500 oferuje area imager bezprzewodowy wielokierunkowy odczyt kodów 1D i 2D w po??czeniu z nieograniczon? mobilno?ci? gwarantowan? przez Datalogic ™ STAR Cordless System.

Powerscan PM8500 funkcja czytnika wysokiej rozdzielczo?ci Mega-Pixel sensor obrazu, który ma wyj?tkow? wydajno?? w zastosowaniach przemys?owych. Jest oferowany w trzech modelach ?wiat?owodowych: standardowy zakres, modele High Density model ten jest dla typowego kodu kreskowego (dla ?redniej i wysokiej rozdzielczo?ci kodów), model Angle oferuje szersze pole widzenia umo?liwiaj?ce zdobycie wi?kszych i d?u?szych kodów .

Datalogic STAR Cordless system w?skiej ??czno?ci radiowej zespo?u stanowi klucz do wzrostu produktywno?ci i elastyczno?ci w miejscu pracy. Oferuje skalowalne rozwi?zania od prostych point-to-point aplikacji do funkcji sieciowych. Opcjonalny wy?wietlacz z klawiatur? 3-klawiszow? zawiera przydatne informacje dla operatora, jak czas i stan baterii i umo?liwia interakcj? z komputerem g?ównym. Du?ej pojemno?ci akumulator litowo-jonowy mo?na wymieni? w kilka sekund.

Czytniki PM8500 posiadaj? wy??czne 3GL Datalogic ™ (3 Green Lights) dla najwy?szej jako?ci odczytu. Opatentowany "Green Spot" bezpo?rednio na kodzie i dwoma diodami „Good Read” na górze oraz z ty?u dodaje lepsz? widoczno?? pod dowolnym k?tem.

Funkcje

 • Optyka dost?pne w standardowym zakresie, wysoka g?sto?? i Wide Angle

 • Datalogic 3GL ™ (3 Green Lights) i g?o?ne powiadomienie nieprawid?owego/prawid?owego odczytu kodu

 • Instynktowne 5-dot Datalogic aimer

 • Wielokierunkowy odczyt z kontaktu do 30,0 cm

 • Opcjonalnie model dost?pny z wy?wietlaczem i 3-przyciskow? klawiatur?

 • 100% kompatybilny z systemem Datalogic STAR Cordless ™

 • Point-to-point i multi-punkt transmisji

 • Seamless roaming

 • Wymienna bateria litowo-jonowa

 • Norma: IP65 (bez wy?wietlacza) / IP64 (z wy?wietlaczem)