Niedziela 05 Gru 2021
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • grey style

Czytniki kodów - PowerScan 8300 Series

Powerscan 8300Skanery laserowe PowerScan 8300 Series to wybór Standard Range i Auto Range na bliski i daleki zasi?g odczytu. Bezprzewodowe produkty s? dost?pne z systemem Datalogic STAR Cordless, wyposa?one w dwukierunkow? komunikacj? z komputerem g?ównym lub bezprzewodow? technologi? Bluetooth ®. Oba oferowane rozwi?zania s? bezprzewodowe z opcjonalnym wy?wietlaczem i klawiatur? 16-klawiszow? lub 3-przyciskow?.


Funkcje PowerScan PD8300:

 • Optyka dost?pna w standardowym zakresie (kontakt do ponad 1,0 m / 3,3 ft) i Auto Range (20 cm / 8,0 w do ponad 12,5 m / 41,0 ft)

 • Datalogic 3GL ™ i g?o?ne powiadomienie nieprawid?owego/prawid?owego odczytu kodu

 • Wbudowany wielokrotny interfejs (RS-232, Keyboard Wedge, Wand i USB)

 • Norma: IP65

 • Odporno?ci na upadek z wysoko?ci 2,0 m

 

Funkcje PowerScan PM8300:

 • Optyka dost?pna w standardowym zakresie (kontakt do 1,0 m / 3,3 ft) i Auto Range (20 cm do ponad 12,5 m / 8,0 w do ponad 41,0 ft)

 • Dost?pny w 3 wersjach: podstawowej, z wy?wietlaczem i 3-klawiszow? klawiatur? z wy?wietlaczem i pe?n? klawiatur? alfanumeryczn?

 • 100% kompatybilny z systemem Datalogic STAR Cordless ™

 • Cz?stotliwo?ci radiowe dost?pne w 433 MHz lub 910 MHz

 • Point-to-point i multi-punkt transmisji

 • Seamless roaming

 • Datalogic 3GL ™ i g?o?ne powiadomienie nieprawid?owego/prawid?owego odczytu kodu

 • Wymienna bateria litowo-jonowa

 • Norma: IP65 / IP64 (z wy?wietlaczem)

 • Odporno?? na upadek z wysoko?ci 2,0 m

   

Funkcje PowerScan PBT8300:

 • Bluetooth 2.0 RoHS: Class 1 lub Class 2 konfigurowane za pomoc? oprogramowania

 • Bezprzewodowa technologia Bluetooth SPP i profile HID

 • Piconet z maksymalnie 4 skanerów pod??czonych do tej samej stacji bazowej

 • Optyka dost?pne w standardowym zakresie (kontakt do 1,0 m / 3,3 ft) i Auto Range (20 cm / 8 do 12,5 m / 41,0 ft

 • Datalogic 3GL ™ i g?o?ne powiadomienie nieprawid?owego/prawid?owego odczytu kodu

 • Wymienna bateria litowo-jonowa

 • Norma: IP65 / IP64 (z wy?wietlaczem)

 • Odporno?? na upadek z wysoko?ci 2,0 m