Czwartek 20 Sty 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • grey style

Mobilne - Lynx

 LynxLynx ™ PDA ??czy w sobie najnowsz? technologi? w pakiecie kieszonkowym i solidnym. Ten najnowocze?niejszy palmtop jest wyposa?ony 806 MHz procesor z 256 MB RAM i 512 MB Flash, wszystko dostarczone w ergonomicznej obudowie, najbardziej docenionej w przemy?le. Lynx PDA posiada por?czny LED, który dostarcza natychmiastowej informacji o stanie na?adowania akumulatora, jest dobrym wska?nikiem odczytu. Oferuj? on funkcj? wibracji, któr? mo?na dostosowa? do alarmów i zawiadomie? oraz akcelerometr s?u??cy przede wszystkim do automatycznego zmieniania orientacji ekranu w momencie, gdy przekr?camy urz?dzenie.

 Lynx PDA oferuje doskona?? estetyk? dope?nian? przez przemys?ow? niezawodno??, która przetrwa wewn?trz i na zewn?trz u?ytkowania. Jest odporny na wielokrotne upadki.

Lynx  wyposa?ony jest w czytnik kodów kreskowych 1D, lub imager dla kodów 1D i 2D. Ciekawym elementem jego wyposa?enia jest aparat 3 MP z lampa b?yskow?, który pozwoli na przyk?ad na dokumentacj? wykonanego zadania lub uszkodzenia jakiego? produktu.

 

Funkcje:

 • Ergonomiczna, zwarta i solidna forma
 • Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
 • Assisted GPS (A-GPS) z rdzeniem Skyhook silnika hybrydowego systemu pozycjonowania dla aplikacji opartych na lokalizacji
 • 3G/4G (HSPA +) radiotelefon do komunikacji g?osowej i transmisji danych
 • Summit osadzone 802.11 b / g / n radiowej Cisco CCX v4 certyfikowany dla klasy korporacyjnej ??czno?? mobiln?
 • Technologia Bluetooth ® Class 2 z EDR Wireless dla jednoczesnych po??cze? przy mniejszym zu?yciu energii
 • Laser lub szeroki aspekt obrazu 2D
 • 3-megapikselowy aparat fotograficzny z lamp? b?yskow? autofocus
 • 256 MB RAM / 512 MB pami?ci Flash
 • XScale ™ PXA 310 @ 806 MHz procesor
 • Dost?pne dla u?ytkownika gniazdo kart pami?ci micro SD (SDHC)
 • Ruggedized z 1,2 m / 4 ft spadku do odporno?? betonu i klasa ochrony IP54
 • Wavelink Avalanche zarz?dzanie urz?dzeniem ® wst?pnie licencjonowanym