Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki laserowe - LS4208

LS4208Symbol LS4208 zapewnia wyj?tkow? wydajno?? w przyst?pnym, intuicyjnym w obs?udze urz?dzeniu. Konstrukcja oparta na p?ytce z jednym obwodem gwarantuje wytrzyma?o??, a ergonomiczny kszta?t zapewnia maksymaln? wygod? u?ytkowania. Ci?g?e skanowanie jednoprzebiegowe, innowacyjny wzór skanowania rastrowego, szeroki zasi?g roboczy i doskona?a tolerancja ruchu sprawiaj?, ?e przechwytywanie danych jest ?atwe nawet dla niedo?wiadczonych u?ytkowników.
Ten skaner jest dost?pny w dwóch modelach: LS4208-SR, który obs?uguje wszystkie kody kreskowe 1D, oraz LS4208-PR, który odczytuje tak?e symbole PDF417, microPDF oraz bardziej z?o?one znakowania.

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary:

17 cm (wys.) x 9, 3 cm (szer.) x 6, 8 cm (g?.)

 

Waga:

Ok. 181 g

 

DANE TECHNICZNE

Minimalna rozdzielczo??:  

Minimalny wspó?czynnik odbicia: 25%

 

Technologia:

Laser

 

Obs?ugiwane interfejsy:

630 631 632 633 634 635

 

Dekodowanie:

629 628

 

AKCESORIA:

Podstawa Intelistand 20-70774-01R bia?a

 

Podstawa Intelistand 20-70774-02R czarna

 

Na?cienna Podstawa 11-66553-06R

 

Podstawa biórkowa 20-70777-01R

 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa