Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC1000

MC1000Terminal, który trafia w potrzeby przedsi?biorstw o skromniejszych bud?etach, ??czy funkcje wprowadzania danych i skanowania kodów kreskowych. S?u?y do obs?ugi aplikacji wsadowego przetwarzania danych w obiektach przemys?owych, placówkach handlowych, instytucjach publicznych lub centrach magazynowania i dystrybucji. Urz?dzenie pozwala skuteczniej i dok?adniej ?ledzi? zapasy — zwi?kszaj?c w efekcie szybko?? operacji i jako?? obs?ugi klientów. Prosta w u?yciu, wytrzyma?a konstrukcja pozwala ograniczy? koszty szkolenia i konserwacji, zwi?kszaj?c równocze?nie wydajno?? i zadowolenie u?ytkownika. Oparta na otwartych standardach architektura pozwala ograniczy? koszty inwestycji, a równocze?nie rozbudowywa? urz?dzenie i dostosowywa? je do zmiennych potrzeb prowadzonej dzia?alno?ci.

 

PARAMETRY FIZYCZNE

 Wymiary (wys. x szer. x d?):

16,3 x 6,45 x 3,8 cm

 

Waga:

205 g

 

DANE TECHNICZNE 

Klawiatura:

21 klaiwszy, numeryczna, z w??czanym trybem literowym.

 

Gniazdo rozszerze?:

SD/MMC

 

Procesor (CPU):

Procesor Intel XScale  312 MHz

 

System operacyjny:

Microsoft Windows CE 5.0 Core Version

 

Mo?liwo?? dekodowania kodu jednowymiarowego (symbologia):

690 684 681 682 683 699 697 23625 685 694 692 703 704 679 695  

 

Interfejsy zewn?trzne:

716 718

 

Tworzenie aplikacji:

Osadzone ?rodowisko Visual C++4.0; Visual Studio net 2003; pakiet SDK dost?pny za po?rednictwem witryny Symbol Developer Zone, zestaw MCL Rapid Application Development; darmowa aplikacja MCL Client

 

Zasilenie:

Akumulator g?ówny:

3 baterie AAA lub jeden akumulator litowo-jonowy 3,7, 1800 mAh 

 

AKCESORIA

KT-70994-01R

Zestaw pasków na r?k?