Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC3100

MC3100Oparte o udany komputer mobilny MC3000, wytrzyma?e urz?dzenia bezprzewodowe z serii MC3100 stanowi? przyst?pne cenowo rozwi?zanie, które pozwala w dowolnym momencie korzysta? z opartych o klucze aplikacji wsz?dzie: od sklepów detalicznych poprzez magazyny i zaplecza, a? po podwórze. Korzystaj?ce z nowej architektury platformy mobilnej (MPA 2.0) ergonomiczne urz?dzenia z serii MC3100 zapewniaj? du?? moc obliczeniow? i najlepsz? w bran?y funkcjonalno?? pobierania danych. Oprócz mocy obliczeniowej i pami?ci potrzebnej do obs?ugi zaawansowanych aplikacji, urz?dzenia MC3100 oferuj? tak?e najnowsze technologie mobilne i zabezpieczenia. Zintegrowana obs?uga znaczników RFID automatyzuje proces ?ledzenia ?rodków trwa?ych, co pozwala firmom ?ledzi? i kontrolowa? po?o?enie urz?dze? MC3100 od razu po rozpocz?ciu u?ytkowania. Technologia interaktywnych czujników (IST) firmy Motorola posiada zintegrowany czujnik przyspieszenia, który zapewnia najwy?szy standard dzia?ania w ruchu, gwarantuje lepsze zarz?dzanie energi? i inne korzy?ci. Solidne zabezpieczenia obejmuj? uwierzytelnianie FIPS 140-2, które pozwala chroni? najbardziej poufne informacje. Zgodno?? z istniej?cym ekosystemem akcesoriów MC3000 pozwala firmom wdra?a? najnowsze zdobycze techniki przy jednoczesnym wykorzystaniu.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
Laser i rejestrator obrazów – wersja bez r?czki:
190,4 mm x 82,6 mm x 45,2 mm
Przy uchwycie:
61,2 mm x 36,8 mm
 
Laser – obrotowy
217,12 mm x 82,6 mm x 39,9 mm
Przy uchwycie:
61,2 mm x 29 mm
 
Konfiguracje wersji z r?czk?:
193 mm x 80,8 mm x 166 mm 
 
Waga (z paskiem, piórkiem i bateri?):
Rejestrator obrazów i laser – wersja bez r?czki:
424 g (z WLAN)
 
Laser – obrotowy:
384 g (z WLAN)
 
Konfiguracje wersji z r?czk?:
520 g 
 
DANE TECHNICZNE
Wy?wietlacz:  
3,0 cale kolorowy (TFT) (320 x 320) z pod?wietleniem
 
Panel dotykowy:  
Szk?o chemicznie wzmocnione, analogowy reaguj?cy na si?? nacisku
 
Pod?wietlenie:
Pod?wietlenie diodowe LED
 
Wersje klawiatury:  
Numeryczna 28 klawiszy, 38 klawiszy z prze??cznikiem alfabetycznym (zintegrowana klawiatura numeryczna 
kalkulatora), alfanumeryczna 48 klawiszy (zintegrowana klawiatura numeryczna kalkulatora)
 
Gniazdo rozszerze?:  
Dost?pne dla u?ytkownika gniazdo SD/MMC; dla kart pami?ci tylko rozbudowa
 
Powiadomienia:
Programowalne diody LED; powiadomienia d?wi?kowe 
 
Procesor:  
Marvell PXA320 624 MHz
 
System operacyjny:  
Microsoft Windows CE 6.0 Pro lub Windows Mobile 6.X Classic
Pami??:  
128 MB pami?ci RAM/256 MB pami?ci Flash  
 (tylko partiami)
256 MB pami?ci RAM/512 MB pami?ci Flash
128 MB pami?ci RAM/512 MB pami?ci Flash  
 (tylko WLAN)
256 MB pami?ci RAM/1 GB pami?ci Flash 
 
Zasilanie:
Laser i rejestrator obrazów – pilot:
akumulator litowo-jonowy 4800 mAh 
przy 3,7 V DC typu Smart 
Laser – obrotowy:
akumulator litowo-jonowy 2740 mAh 
przy 3,7 V DC typu Smart
Konfiguracje wersji z r?czk?:
Akumulator litowo-jonowy 4800 mAh 
przy 3,7 V DC typu Smart 
 
Tworzenie aplikacji:  
Zestaw narz?dzi programistycznych EMDK firmy Motorola 
 
Opcje przechwytywania danych
Skanowanie:
Symbol SE950 dla jednowymiarowych kodów kreskowych; Symbol SE4500-SR dla jedno- 
i dwuwymiarowych kodów kreskowych; Symbol SE4500-HD dla jedno- i dwuwymiarowych kodów kreskowych, a tak?e wersja DMP 
 
Opcje:
Trzy dost?pne modele: MC31X0 obrotowy z obrotow? g?owic?; MC31X0 bez r?czki; MC3190 z r?czk? 
 
Skaner laserowy - tryb jednowymiarowy (SE950)
Zasi?g na 100% symboli UPCA przy 30 kandeli na stop?: 
Krótki: 4,45 cm
Daleki: 39 cm

Rozdzielczo??:
Minimalna szeroko?? elementu kodu 0,101 mm
 
Obrót:  ±35° od pionu
K?t nachylenia:  ±65° od naturalnego po?o?enia
Ustawienie uko?ne:  ±50° od naturalnego po?o?enia 
 
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
10 000 kandeli na stop?/107 640 luksów
 
Pr?dko?? skanowania:  
104 (+/- 12) cykli/sek. (dwukierunkowo)
 
K?t skanowania:  
47° ± 3° od domy?lnego; konfigurowalny k?t w?ski: 
35° ± 3° 
 
Skaner cyfrowy 2D (SE4500-SR)
Zasi?g na 100% symboli UPCA przy 30 kandelach na stop?:
Krótki: 6,35 cm   
Daleki: 36,07 cm
 
Rozdzielczo?? czujnika:
752 x 480 pikseli
Pole widzenia:
Poziomo: 38°; pionowo: 25°
 
Tolerancja uko?na:  ±60°
Tolerancja nachylenia: ±60°
Tolerancja obrotu: 360°
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne: 
Od ca?kowitej ciemno?ci do 9000 kandeli na stop?/ 96 900 luksów
 
Celuj?ca dioda LED (VLD):
655 ± 10 nm Laser
 
Element pod?wietlaj?cy (LED):
 625 ± 5 nm diody LED (2x)
 
Rejestrator obrazów 2D (SE4500-HD)
Zasi?g na 100% symboli UPCA przy 30 kandelach na stop?: 
Krótki: 6,65 cm.    
D?ugi: 15,49 cm

Rozdzielczo?? czujnika:
752 x 480 pikseli
 
Pole widzenia:
Poziomo: 39°; pionowo: 25°
 
Tolerancja uko?na:  ±60°
Tolerancja nachylenia: ±60°
Tolerancja obrotu: 360°
 
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne: 
Od ca?kowitej ciemno?ci do 9000 kandeli na stop?/96 900 luksów
 
Celuj?ca dioda LED (VLD):
655 ± 10 nm Laser
 
Element pod?wietlaj?cy (LED): 
625 ± 5 nm diody LED (2x)
 
Technologia interaktywnych czujników firmy Motorola
Czujnik ruchu:
 3-osiowy czujnik przyspieszenia umo?liwiaj?cy wykrywanie ruchu i dynamiczne ustawianie obrazu, zarz?dzanie energi? i wykrywanie upadków 
 
Po??czenia g?osowe i transfer danych za pomoc? bezprzewodowej sieci LAN
Sie? radiowa:
Potrójna IEEE® 802.11a/b/g
 
Zabezpieczenia:
WPA2 (Personal lub Enterprise); 802.1x; EAP-TLS; 
TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP lub MD5); 
PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST 
(TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC); certyfikat CCXv4; 
obs?uga IPv6; certyfikat FIPS140-2
 
Antena:
Wewn?trzna z funkcj? diversity
 
Szybko?? transmisji:
1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mb/s
 
Kana?y robocze:
 Chan 1–13 (2412–2472 MHz), Chan 14 (2484 MHz) 
tylko Japonia; rzeczywiste kana?y/cz?stotliwo?ci zale?? od obowi?zuj?cych przepisów i organów certyfikacyjnych
 
Komunikacja g?osowa:  
Kompatybilno?? z Voice-over-IP, certyfikat Wi-Fi™, IEEE 802.11a/b/g sekwencja bezpo?rednia bezprzewodowej sieci LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), oprogramowanie Motorola Voice Quality Manager (VQM) 
 
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych PAN
Bluetooth®:
Klasa II, wersja v2.1 o zwi?kszonej szybko?ci transmisji (EDR); antena zintegrowana
 
G?os i d?wi?k
Audio:
VoWLAN; wytrzyma?e z??cze audio; wysokiej jako?ci g?o?nik; zestaw s?uchawkowy (przewodowy lub Bluetooth); tryb s?uchawki i g?o?nomówi?cy 
 
Komunikacja sieciowa 
I/O:
USB 1.1 host/klient o pe?nej szybko?ci lub RS232 
 
AKCESORIA
 
21-32665-45AR
Uniwersalny adapter do ?adowania akumulatorów