Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC2100

MC2100Komputer mobilny MC2100 firmy Motorola wyposa?ony jest we wszystkie funkcje niezb?dne do tego, aby bez ponoszenia wysokich kosztów zautomatyzowa? inwentaryzacj? zapasów zarówno w sklepie, jak i na zapleczu. Pozwoli to wyeliminowa? konieczno?? przepisywania danych z papierowych formularzy do komputera, a wi?c tak?e zmniejszy? liczb? pomy?ek i zwi?kszy? wydajno?? pracy oraz liczb? zada?, jakie personel sklepu mo?e wykona? w ci?gu dnia. Mimo niskiej ceny, komputer mobilny MC2100 wyposa?ony jest w wiele funkcji spotykanych zazwyczaj tylko w dro?szych urz?dzeniach tego typu. Wyró?nia si? najwy?sz? moc? obliczeniow? w swojej klasie, wytrzyma?? konstrukcj?, ergonomi?,bogactwem funkcji przechwytywania danych, przyciskiem nadawania PTT (push-to-talk), a tak?e obs?uguje funkcje centralnego zarz?dzania i umo?liwia uruchamianie wieloplatformowych aplikacji, niezale?nych od systemu operacyjnego.
 
PARAMETRY FIZYCZNE 
Wymiary:
Wys. 171,7 mm x g??b. 34,1 mm x szer. 60,9 mm 
 
Waga:
WLAN, akumulator: 8,32 uncje/236 g 
Przetwarzanie danych tylko w trybie wsadowym, akumulator: 8.04 oz./228 g 
 
 DANE TECHNICZNE
 
Wy?wietlacz:
2,8-calowy pod?wietlany wy?wietlacz QVGA, TFTLCD, 64 tys. kolorów
 
Ekran dotykowy:
Rezystywny ekran dotykowy (tylko model MC2180)
 
Klawiatura:
Numeryczna klawiatura, 27 przycisków; 2 programowalne przyciski boczne (tylko model MC2180); mo?liwo?? zastosowania nak?adki na klawiatur? ze znakami specjalnymi i alfabetem u?ywanym w danym kraju
 
Gniazdo rozszerze?:
Dost?pne dla u?ytkownika gniazdo karty Micro SDHC (pojemno?? do 32 GB)
 
??czno??:
Wi-Fi 802.11b/g/n i Bluetooth (tylko model MC2180); USB 1.1 full speed host/klient
 
Powiadamianie:
LED i sygna? d?wi?kowy
 
Audio:
G?o?nik i mikrofon (tylko model MC2180) Brz?czyk (tylko model MC2100)
 
Moc obliczeniowa:
CPU:
Marvell PXA 320 624 MHz
 
System operacyjny:
Microsoft® Embedded CE 6.0
 
Pami??:
128 MB RAM/256 MB ROM; dost?pne dla u?ytkownika gniazdo karty microSD (pojemno?? do 32 GB) 
 
Zasilanie
Akumulator:
Akumulator Smart Li-Ion 2400 mAh; mo?liwo?? wymiany przez u?ytkownika
 
PRZECHWYTYWANIE DANYCH
Skaner:
Imager do odczytu liniowych kodów kreskowych 1D, 
czytnik laserowy 1D lub imager 1D/2D (tylko model 
MC2180)
 
Okno czytnika kodów kreskowych:
Corning® Gorilla® Glass
 
KOMUNIKACJA (TYLKO MODEL MC2180)
WLAN:
802.11b/g/n
 
Zabezpieczenia sieci WLAN:
WPA, WPA2, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-FAST 
(Cisco), PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAPGTC, EAP-TLS
 
WPAN:
Bluetooth kl. II, v 2.0 z EDR;
zintegrowana antena 
 
AKCESORIA
 
SG-MC21211205-01R
Futera? z wytrzyma?ego materia?u maj?cy za zadanie chroni? komputer przeno?ny serii MC2100 przed uszkodzeniami powstaj?cymi w wyniku codziennego u?ytkowania. 
 
SG-MC21213225-01R 
Skórzany pasek na r?k? do komputera przeno?nego MC2100 stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym upuszczeniem urz?dzenia w trakcie poruszania si? w terenie.
 
SG-MC2127225-01R
Dzi?ki tej wygodnej smyczy zak?adanej na nadgarstek pracownicy mog? zawsze nosi? komputer MC2100 ze sob?. Jednocze?nie maj? wolne r?ce, aby móc swobodnie wykonywa? powierzone im zadania i trzyma? w r?ku inne przedmioty.