Niedziela 25 Wrz 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC75A

MC75Kolektor MC75A firmy Motorola zdobywa pozycj? jednego z czo?owych urz?dze? tego typu (EDA) na ?wiecie, oferuj?c wi?cej profesjonalnych w?a?ciwo?ci i funkcji ni? inne urz?dzenia tej klasy. Dzi?ki wykorzystaniu licznych w?a?ciwo?ci platformy Mobility Architecture eXtension (MAX) firmy Motorola MC75A zaspokaja podstawowe potrzeby biznesu zwi?zane z mobilno?ci?. Sprzyjaj? temu maksymalne mo?liwo?ci przetwarzania danych, solidna konstrukcja, elastyczne poszerzanie obszaru zastosowa?, mo?liwo?ci w zakresie rejestracji danych, mo?liwo?ci przy??czania urz?dze?, zabezpieczenia i ?atwo?? obs?ugi. Dzi?ki dwóm opcjom ??czno?ci, 3.5G WWAN/WLAN lub tylko WLAN, firmy mog? wybra? jeden rodzaj urz?dzenia dla pracowników w biurze i w terenie. Dodajmy do tego ergonomiczny kszta?t u?atwiaj?cy prac? w ka?dych warunkach, a otrzymamy maksymaln? warto?? zawart? w niewielkim przedmiocie — wszystko za w?a?ciw? cen?.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
WWAN:
17,78cm (d?.) x8,4cm (szer.) x4,4cm (g?.)
 
WLAN:
15,24cm (d?.) x8,4cm (szer.) x4,4cm (g?.) 
 
Waga (w tym akumulator standardowy):
WWAN: akumulator standardowy1,5X:423g 
 
WLAN: akumulator standardowy1,5X:398g 
 
DANE TECHNICZNE
Wy?wietlacz:
Kolorowy wy?wietlacz VGA ozmiennej jasno?ci, zpod?wietleniem, o przek?tnej3,5cala i rozdzielczo?ci640x480
 
Panel dotykowy:
Szklany, reaguj?cy na si?? nacisku
 
Pod?wietlenie:
Pod?wietlenie diodowe LED
G?ówny akumulator:  
akumulator litowo-jonowy3,7 V,3600 mA/h typu Smart
Akumulator o rozszerzonej pojemno?ci: 
Opcjonalny3,7 V,4800 mA/h, typu Smart

Akumulator podtrzymuj?cy(niedost?pny dla u?ytkownika):
Akumulator niklowo-wodorkowy(?adowalny)15 mA/h,2,4 V

Gniazdo rozszerze?:
gniazdo microSD zobs?ug?SDHC(maks.32 GB)
 
Po??czenia sieciowe: 
Ethernet (przez stacj? dokuj?c?);po??czenie full-speed USB,host lub klient
 
Powiadomienia: Wibracyjne oraz dioda LED
Opcje klawiatury: numeryczna, QWERTY, DSD, AZERTY, QWERTZ
 
D?wi?k: zgodno?? z VoWWAN; VoWLAN;TEAM Express;obs?uga zestawów s?uchawkowych przewodowych i bezprzewodowych (Bluetooth);
 
Tryby: zestaw s?uchawkowy, s?uchawka i g?o?nomówi?cy 
 
Procesor:
PXA320 @ 806 MHz
 
System operacyjny:
Microsoft®Windows Mobile®6.5Classic iProfessional
 
Pami??:
256 MBRAM;1 GBFlash
 
Interfejsy:
RS-232, USB1.1
 
Wydajno?? akumulatora
Tryb czuwania: 150 godzin
Tryb rozmowy: 5 godzin
Profile u?ytkownika:WAN+GPS na zewn?trz budynków: rozmowy przez 15 min/godz., 10KB transferu co 10min i dost?p do GPS przez ca?y czas,8 godzin pracy. Komunikacja g?osowa na zewn?trz budynków, rozmowy przez 15 min/godz,8 godzin pracy i75godzin w trybie czuwania. 
 
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych WAN 
Sie? radiowa WWAN:
GSM: HSDPA;CDMA:EVDO wer. A
 
GPS: Zintegrowana obs?uga samodzielna lub wspomagana(Assisted-GPS,A-GPS) przez SUPL; chipset SIRFstarIII GSC3f/LP
 
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych LAN 
Sie? radiowaWLAN:
PotrójnaIEEE® 802.11a/b/g
 
Szybko?? transmisji: 
1,2,5,5,6,9,11,12,18,24,36,48oraz54 Mb/s
 
Kana?y:
Kana?8-165(5040 – 5825 MHz)
Kana?1-13(2412-2472 MHz)
Kana?14(2484 MHz); tylkoJaponia
Rzeczywisty kana?/cz?stotliwo?? transmisji jest zale?na od obowi?zuj?cych przepisów i organów certyfikacyjnych.
 
Bezpiecze?stwo: WPA2,WEP(40lub128bitów),TKIP,TLS,TTLS(MS-CHAP), TTLS(MS CHAPv2),TTLS(CHAP),TTLS-MD5,TTLS-PAP, Certyfikat PEAP-TLS,PEAP(MS-CHAPv2), AES,LEAP,CCXv4;
certyfikat FIPS140-2
Modulacja: DirectSequenceSpreadSpectrum (DSSS)oraz OrthogonalFrequency
Division Multiplexing(OFDM)
 
Antena:
Wewn?trzna dla LAN, zewn?trzna dla WAN
 
Komunikacja g?osowa:
Zintegrowana, Voice-over-IPready(P2P,PBX,PTT), certyfikat Wi-Fi™, IEEE802.11a/b/g sekwencja bezpo?rednia bezprzewodowa sie? LAN
 
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych PAN
Bluetooth:
KlasaII, wersjav2.1ozwi?kszonej szybko?ci transmisji (EDR); antena zintegrowana
 
Opcje przechwytywania danych: 
Skanowanie:
Skaner1D; rejestrator obrazów 2D;kolorowy cyfrowy aparat fotograficzny3,2 MPz funkcj? automatycznej regulacji ostro?cii oprogramowaniem dodekodowania symbologii
 
Cztery konfiguracje wyposa?enia dodatkowego: 
Czytnik laserowy1D; rejestrator obrazów 2D; skaner laserowy1D oraz aparat; rejestrator obrazu 2D i aparat
 
Kolorowy aparat fotograficzny
Rozdzielczo??:
3,2 megapiksele
 
O?wietlenie:
R?cznie sterowana lampa b?yskowa
 
Soczewka:
Funkcja automatycznego nastawiania ostro?ci 
 
Skaner laserowy - tryb jednowymiarowy (SE950) 
Zasi?g na100%symboli UPCA:
24cale/60cm
 
Rozdzielczo??: 
Minimalna szeroko?? elementu kodu 0,101 mm
 
Obrót: ± 35° zpionu
K?t nachylenia: ± 65°od naturalnego po?o?enia
Ustawienie uko?ne:± 50°od naturalnego po?o?enia
 
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
10000 na stop?/107640luksów
 
Pr?dko?? skanowania:
104(+/-12) cykli/s (dwukierunkowo)
 
K?t skanowania:
Domy?lny:47° ± 3°; zmniejszony:35° ± 3°
 
Przetwornik obrazu 2D (SE4500-SR) 
 
Punkt ostro?ci:
Od ?rodka okna wyj?ciowego:SR – 7/5cala/19cm
 
Rozdzielczo?? czujnika:
752x480pikseli
Pole widzenia:
Poziomo:40°;pionowo:25°
 
Tolerancja uko?na: ± 60°
Tolerancja nachylenia: ± 60°
Tolerancja obrotu: 360°
 
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
9000 kandeli na stop?/96900luksów
Celuj?ca dioda LED (VLD): laser655 ± 10nm
Elementpod?wietlaj?cy(LED): 625 ± 5nm diodyLED (2x)
 
Technologia interaktywnych czujników firmy Motorola
Czujnik ruchu:
3-osiowy czujnik przyspieszenia umo?liwiaj?cy wykrywanie ruchu i dynamiczne ustawianie
obrazu, zarz?dzanie energi? i wykrywanie upadków