Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC75A

MC75Kolektor MC75A firmy Motorola zdobywa pozycj? jednego z czo?owych urz?dze? tego typu(EDA) na ?wiecie, oferuj?c wi?cej profesjonalnych w?a?ciwo?ci i funkcji ni? inne urz?dzeniatej klasy. Dzi?ki wykorzystaniu licznych w?a?ciwo?ci platformy Mobility ArchitectureeXtension (MAX) firmy Motorola MC75A zaspokaja podstawowe potrzeby biznesu zwi?zanez mobilno?ci?. Sprzyjaj? temu maksymalne mo?liwo?ci przetwarzania danych, solidnakonstrukcja, elastyczne poszerzanie obszaru zastosowa?, mo?liwo?ci w zakresie rejestracjidanych, mo?liwo?ci przy??czania urz?dze?, zabezpieczenia i ?atwo?? obs?ugi. Dzi?ki dwmopcjom ??czno?ci, 3.5G WWAN/WLAN lub tylko WLAN, firmy mog? wybra? jeden rodzajurz?dzenia dla pracownikw w biurze i w terenie. Dodajmy do tego ergonomiczny kszta?tu?atwiaj?cy prac? w ka?dych warunkach, a otrzymamy maksymaln? warto?? zawart?w niewielkim przedmiocie wszystko za w?a?ciw? cen?.
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
WWAN:
17,78cm (d?.) x8,4cm (szer.) x4,4cm (g?.)
WLAN:
15,24cm (d?.) x8,4cm (szer.) x4,4cm (g?.)
Waga (w tymakumulator standardowy):
WWAN: akumulator standardowy1,5X:423g
WLAN: akumulator standardowy1,5X:398g
DANE TECHNICZNE
Wy?wietlacz:
Kolorowy wy?wietlacz VGA ozmiennej jasno?ci, zpod?wietleniem,o przek?tnej3,5cala i rozdzielczo?ci640x480
Panel dotykowy:
Szklany, reaguj?cy na si?? nacisku
Pod?wietlenie:
Pod?wietlenie diodowe LED
G?wny akumulator:
akumulator litowo-jonowy3,7 V,3600 mA/h typu Smart
Akumulator o rozszerzonejpojemno?ci:
Opcjonalny3,7 V,4800 mA/h, typu Smart

Akumulator podtrzymuj?cy(niedost?pny dla u?ytkownika):
Akumulator niklowo-wodorkowy(?adowalny)15 mA/h,2,4 V

Gniazdo rozszerze?:
gniazdo microSD zobs?ug?SDHC(maks.32 GB)
Po??czenia sieciowe:
Ethernet (przez stacj? dokuj?c?);po??czenie full-speed USB,host lub klient
Powiadomienia: Wibracyjne oraz dioda LED
Opcje klawiatury: numeryczna, QWERTY, DSD, AZERTY, QWERTZ
D?wi?k: zgodno?? z VoWWAN; VoWLAN;TEAM Express;obs?uga zestawws?uchawkowych przewodowych i bezprzewodowych (Bluetooth);
Tryby: zestaw s?uchawkowy, s?uchawka i g?o?nomwi?cy
Procesor:
PXA320 @ 806 MHz
System operacyjny:
MicrosoftWindows Mobile6.5Classic iProfessional
Pami??:
256 MBRAM;1 GBFlash
Interfejsy:
RS-232, USB1.1
Wydajno?? akumulatora
Tryb czuwania: 150 godzin
Tryb rozmowy: 5 godzin
Profile u?ytkownika:WAN+GPS na zewn?trz budynkw: rozmowy przez 15 min/godz.,10KB transferu co 10min i dost?p do GPS przez ca?y czas,8 godzin pracy.Komunikacja g?osowa na zewn?trz budynkw, rozmowy przez15 min/godz,8 godzin pracy i75godzin w trybie czuwania.
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych WAN
Sie? radiowa WWAN:
GSM: HSDPA;CDMA:EVDO wer. A
GPS: Zintegrowana obs?uga samodzielna lub wspomagana(Assisted-GPS,A-GPS) przez SUPL; chipset SIRFstarIII GSC3f/LP
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych LAN
Sie? radiowaWLAN:
PotrjnaIEEE 802.11a/b/g
Szybko?? transmisji:
1,2,5,5,6,9,11,12,18,24,36,48oraz54 Mb/s
Kana?y:
Kana?8-165(5040 5825 MHz)
Kana?1-13(2412-2472 MHz)
Kana?14(2484 MHz); tylkoJaponia
Rzeczywisty kana?/cz?stotliwo?? transmisji jest zale?na odobowi?zuj?cych przepisw i organw certyfikacyjnych.
Bezpiecze?stwo: WPA2,WEP(40lub128bitw),TKIP,TLS,TTLS(MS-CHAP),TTLS(MS CHAPv2),TTLS(CHAP),TTLS-MD5,TTLS-PAP,Certyfikat PEAP-TLS,PEAP(MS-CHAPv2), AES,LEAP,CCXv4;
certyfikat FIPS140-2
Modulacja: DirectSequenceSpreadSpectrum (DSSS)oraz OrthogonalFrequency
Division Multiplexing(OFDM)
Antena:
Wewn?trzna dla LAN, zewn?trzna dla WAN
Komunikacja g?osowa:
Zintegrowana, Voice-over-IPready(P2P,PBX,PTT), certyfikat Wi-Fi,IEEE802.11a/b/g sekwencja bezpo?rednia bezprzewodowa sie? LAN
Bezprzewodowa komunikacja g?osowa i przesy? danych PAN
Bluetooth:
KlasaII, wersjav2.1ozwi?kszonej szybko?ci transmisji (EDR);antena zintegrowana
Opcje przechwytywania danych:
Skanowanie:
Skaner1D; rejestrator obrazw 2D;kolorowy cyfrowy aparatfotograficzny3,2 MPz funkcj? automatycznej regulacji ostro?cii oprogramowaniem dodekodowania symbologii
Cztery konfiguracjewyposa?enia dodatkowego:
Czytnik laserowy1D; rejestrator obrazw 2D; skaner laserowy1D orazaparat; rejestrator obrazu 2D i aparat
Kolorowy aparat fotograficzny
Rozdzielczo??:
3,2 megapiksele
O?wietlenie:
R?cznie sterowana lampa b?yskowa
Soczewka:
Funkcja automatycznego nastawiania ostro?ci
Skaner laserowy - tryb jednowymiarowy (SE950)
Zasi?g na100%symboli UPCA:
24cale/60cm
Rozdzielczo??:
Minimalna szeroko?? elementu kodu 0,101 mm
Obrt: 35 zpionu
K?t nachylenia: 65od naturalnego po?o?enia
Ustawienie uko?ne: 50od naturalnego po?o?enia
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
10000 na stop?/107640luksw
Pr?dko?? skanowania:
104(+/-12) cykli/s (dwukierunkowo)
K?t skanowania:
Domy?lny:47 3; zmniejszony:35 3
Przetwornik obrazu 2D (SE4500-SR)
Punkt ostro?ci:
Od ?rodka okna wyj?ciowego:SR 7/5cala/19cm
Rozdzielczo?? czujnika:
752x480pikseli
Pole widzenia:
Poziomo:40;pionowo:25
Tolerancja uko?na: 60
Tolerancja nachylenia: 60
Tolerancja obrotu: 360
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
9000 kandeli na stop?/96900luksw
Celuj?ca dioda LED (VLD): laser655 10nm
Elementpod?wietlaj?cy(LED): 625 5nm diodyLED (2x)
Technologia interaktywnych czujnikw firmy Motorola
Czujnik ruchu:
3-osiowy czujnik przyspieszenia umo?liwiaj?cy wykrywanie ruchu i dynamiczne ustawianie
obrazu, zarz?dzanie energi? i wykrywanie upadkw