Niedziela 25 Wrz 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - MC55A0

MC55Dzi?ki urz?dzeniu MC55A0 mened?erowie i pracownicy, który sp?dzaj? czas za biurkiem dysponuj? wszystkim, co jest im potrzebne do podj?cia natychmiastowego dzia?ania w dowolnym miejscu w firmie – wewn?trz i na zewn?trz. Kiedy zadanie polega na spe?nianiu potrzeb personelu, urz?dzenie MC55a0 sprawdza si? doskonale, oferuj?c dobrane funkcje i odpowiednio wytrzyma?? konstrukcj? dla najbardziej wymagaj?cych  zastosowa? biznesowych. efekt? Pracownicy bran?y detalicznej, informacyjnej, produkcyjnej, opieki zdrowotnej i  agencji pa?stwowych mog? realizowa? swoje zadania dok?adniej w krótszym czasie, zwi?kszaj?c produktywno?? i poziom obs?ugi klienta. Dzi?ki przyjaznym dla opieki zdrowotnej kolorom, urz?dzenie MC55a0-HC zapewnia mobilno?? w zastosowaniach klinicznych, pomagaj?c piel?gniarkom w eliminowaniu b??dów zwi?zanych z opiek? nad pacjentem, zwi?kszaj?c jako?? opieki i komfort pacjentów.
 
PARAMETRY FIZYCZNE:
Wymiary: 
Z akumulatorem litowo-jonowym 2400 mah:
147 mm (d?.) x 77 mm (szer.) x 27 mm (g?.) 
 
Waga:
315 g (z akumulatorem litowo-jonowym 2400 mAh)
 
DANE TECHNICZNE
Wy?wietlacz:
PenTile® 3,5" Color VGA, super jasno?? 650+ NITS
 
Panel dotykowy:
Szklany, reaguj?cy na si?? nacisku
 
Pod?wietlenie wy?wietlacza:
Pod?wietlenie diodowe LED
Standardowy akumulator:
akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 2400 mAh typu Smart
 
Akumulator o zwi?kszonej pojemno?ci:
akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 3600 mah typu Smart
 
Akumulator zapasowy:
akumulator Ni-MH (z mo?liwo?ci? ?adowania) 18 mah 2,4 V (niedost?pny dla u?ytkownika)
 
Gniazdo rozszerze?:
Gniazdo kart microSD (maks. 32 GB)
 
Komunikacja:
interfejs USB 1.1 dla hosta i klienta
 
Powiadomienie:
Sygna? d?wi?kowy i kolorowe diody LED, wibracje
 
Opcje klawiatury: Numeryczna, QWERTY, AZERTY, QWERTZ i NAV PIM
 
D?wi?k: G?o?nik, mikrofon, s?uchawka (dla trybu s?uchawki) i zestawy s?uchawkowe Bluetooth 
 
Procesor:
Procesor Marvell™ PXa 320 @ 806 MHz
 
System operacyjny:
Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Classic
 
Pami??:
256 MB pami?ci raM/1 GB pami?ci Flash 
 
Kolorowy aparat fotograficzny: 
Rozdzielczo??:
3,2 megapiksela
 
O?wietlenie:
Lampa b?yskowa
 
Obiektyw:
automatyczna regulacja ostro?ci 
 
SKANER LASEROWY – TRYB JEDNOWYMIAROWY (SE960)
Rozdzielczo?? optyczna:
0,005 cala Minimalna szeroko?? elementu
 
Obrót ± 35° z pozycji pionowej
K?t nachylenia ± 65° z pozycji naturalnej
Ustawienie uko?ne ± 40° z pozycji naturalnej
 
Odporno?? na ?wiat?o sztuczne:
?wiat?o s?oneczne: 
10000 kandeli (107640 luksów)
?wiat?o sztuczne: 
450 kandeli (4844 luksów)
 
Pr?dko?? skanowania:
104 (± 12) cykli/s (dwukierunkowo)
 
K?t skanowania 
(typowy)*:
Szeroki: (domy?lnie) 47°; 
?redni: 35°
w?ski: 10°
SKANER CYFROWY 2-D (SE4500, SE4500-DL, SE4500-HD)
Rozdzielczo?? czujnika:
752 (poziom) x 480 (pion) pikseli (skala szaro?ci)
 
Obrót 360°
K?t nachylenia ± 60° z pozycji naturalnej
Ustawienie uko?ne ± 60° z pozycji naturalnej
 
?wiat?o zastane:
Od ca?kowitej ciemno?ci do 9000 na stop?/96900 luksów
 
Element celowniczy (VLD):
655 nm ± 10 nm
 
Element pod?wietlaj?cy:
625 nm ± 5 nm
 
Pole widzenia poziomo:
40°; pionowo: 25° 
 
PO??CZENIA G?OSOWE I TRANSFER DANYCH ZA POMOC? BEZPRZEWODOWEJ SIECI LAN 
Fale radiowe:
Trzy tryby IEEE® 802.11a/b/g
Bezpiecze?stwo:
WPA2, WEP (40 lub 128 bitów), TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP, certyfikat CCXV4; certyfikat FIPS 140-2
 
Antena:
Wewn?trzna (g?ówna i ze zró?nicowaniem)
 
Obs?ugiwane szybko?ci transmisji danych:
1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s
Kana?y robocze:
Kana?y 8–165 (5040–5825 MHz); 
kana?y 1–13 (2412–2472 MHz);
kana? 14 (2484 MHz) tylko w Japonii; rzeczywiste kana?y/cz?stotliwo?ci zale?? od obowi?zuj?cych przepisów i organów certyfikacyjnych.
 
Komunikacja g?osowa:
Voice-over-iP ready, Wi-Fi™, bezprzewodowa sie? LAN ieee 802.11a/b/g sekwencja bezpo?rednia, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), oprogramowanie Motorola Voice Quality Manager (VQM) 
 
Bluetooth:
Klasa II, wersja 2.1 o zwi?kszonej pr?dko?ci przesy?ania danych (eDr); wbudowana antena 
 

AKCESORIA

 
MSR5500-100R
Czytnik pasków magnetycznych. 
 
TRG5500-100R
Uchwyt zatrzaskowy do komputerów mobilnych Motorola MC55 pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze odczytywanie danych w terenie.