Niedziela 25 Wrz 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - ES400 EDA

ES400Najmniejszy kieszonkowy komputer mobilny EDA firmy Motorola zapewnia wszechstronn? obs?ug? transmisji g?osu i danych, która umo?liwia pracownikom nie tylko otrzymywanie informacji, ale te? podejmowanie natychmiastowych dzia?a?. Koniec z papierami do przetworzenia pod koniec dnia. Koniec opó?nie? w otrzymywaniu informacji z terenu. Koniec zbierania informacji przed wyruszeniem w drog?. Teraz narz?dzia potrzebne do zbierania i dost?pu do danych oraz podejmowania najlepszych decyzji i wype?niania zada? na miejscu s? zawsze pod r?k?. Efekt? Zaplanowane czynno?ci staj? si? rzeczywisto?ci?, zachowuj?c maksymaln? wydajno?? i krótki czas reakcji, które s? wymagane, aby zapewni? nadzwyczajn? obs?ug? klienta i serwis, a tak?e zwi?kszy? rentowno?? firmy, jej si?? i warto?ci marki.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary: 
Akumulator standardowy: 
5,08 cala (d?.) x 2,38 cala (szer.) x 0,67 cala (g?.)
129 mm (d?.) x 60,4 mm (szer.) x 16,5 mm (g?.)
 
Akumulator o zwi?kszonej pojemno?ci:
Kolorowy ekran dotykowy 
5,08 cala (d?.) x 2,38 cala (szer.) x 0,85 cala (g?.) 
129 mm (d?.) x 60,4 mm (szer.) x 21,5 mm (g?.) 
 
Waga:
Standardowy akumulator: 5,5 oz./156 g
 
Akumulator o zwi?kszonej pojemno?ci: 6,5 oz./188,5 g 
(w??cznie z akumulatorem, piórem, klawiatur? i paskiem) 
 
DANE TECHNICZNE
Wy?wietlacz:
PenTile® 3-calowy ekran kolorowy, dotykowy, portret VGA 640 x 480, super jasno?? 750+ NITS
(?wiec?cy) 
 
Panel dotykowy: Poliw?glanowy analogowy ekran dotykowy reaguj?cy na si?? dotyku z funkcj? reakcji na dotyk i wibracje 
 
Pod?wietlenie ekranu:
Pod?wietlenie diodowe LED 
 
Opcje klawiatury: QWERTY; AZERTY; QWERTZ 
 
Gniazdo rozszerze?: Gniazdo microSD — obs?uga do 32 GB
 
D?wi?k:
Wbudowany g?o?nik; z??cze audio stereo (jack 2,5 mm); 
wysokiej jako?ci g?o?nik; obs?uga technologii Bluetooth 
i bezprzewodowych zestawów „naci?nij i mów” lub 
przewodowych zestawów s?uchawkowych 
 
Powiadomienia: Programowalne diody LED; powiadomienia d?wi?kowe; wibracja 
 
Zabezpieczenie urz?dzenia: Biometryczne (przesuwanie palcem) i kod PIN
 
Procesor: Procesor 600 MHz, ARM 11, MSM 7627
 
System operacyjny: Windows Mobile 6.5.3 Professional
 
Pami??: 256 MB pami?ci RAM/1 GB pami?ci Flash
 
Interfejsy:
Interfejs u?ytkownika Motorola Enterprise; mo?liwo?? 
dostosowania ekranu g?ównego, poprawiony telefon 
i korporacyjny aparat 
 
Odporno?? na upadki:
Standard wojskowy (MIL-STD) 810G 4 stopy/1,22 m odporno?? 
na upadki; upadek z 3 stóp/0,91 m na posadzk? betonow? 
pokryt? p?ytkami z winylu w zakresie temperatur roboczych 
(36 upadków w temperaturze 32°F/0°C, temperaturze 
pokojowej i 104°F/40°C) 
 
Odporno?? na wielokrotny upadek:
150 wstrz?sów na odleg?o?ci 1,65 stopy/0,5 m (równoznaczne 
z 300 kolejnymi upadkami) w temperaturze pokojowej, spe?nia – 
a nawet przekracza – wymogi specyfikacji IEC dotycz?ce upadków 
 
Pojemno??:
akumulatora:
Standard: Akumulator litowo-jonowy 1540mAh @ 3,7 V
 
Zwi?kszona pojemno??: Akumulator litowo-jonowy 
3080mAh @ 3,7 V
 
Tryb czuwania: 250 godzin pracy ze akumulatorem standardowym 500 godzin pracy z akumulatorem o zwi?kszonej pojemno?ci
 
Tryb rozmowy: 6 godzin pracy z akumulatorem standardowym (WAN) 12 godzin pracy z akumulatorem o zwi?kszonej pojemno?ci
 
Profile u?ytkownika:
Outdoor WAN+GPS: rozmowy g?osowe przez 15 min./godz., 10 KB transferu co 10 min. i dost?p do GPS przez ca?y czas, domy?lna konfiguracja innych parametrów, co najmniej 8 godzin pracy
Outdoor Voice: rozmowy g?osowe przez 15 min./godz., domy?lna konfiguracja innych parametrów, co najmniej 16 godzin pracy 
 
KOLOROWY APARAT FOTOGRAFICZNY
Rozdzielczo??: 3,2 megapiksela
 
O?wietlenie: Regulowane ?ród?o ?wiat?a zapewnia efektywny odczyt danych
 
Obiektyw: Automatyczna regulacja ostro?ci
 
Skanowanie kodów kreskowych:
Zintegrowany odczyt kodów 1D i 2D; regulowany czerwony celownik LED 
 
Technologia interaktywnych czujników firmy Motorola
Czujnik ruchu: Trzyosiowy czujnik przyspieszenia umo?liwiaj?cy wykrywanie 
ruchu i dynamiczne ustawianie obrazu i zarz?dzanie energi? 
 

AKCESORIA 

 Wysokiej klasy futera? skórzany na urz?dzenie ES400. Po w?o?eniu ES400 do futera?u, urz?dzenie przechodzi w stan u?pienia.