Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki wieloliniowe - LS7808

LS7808Zaawansowany skaner poziomy Symbol LS7808 firmy Motorola zapewnia wyj?tkow? szybko?? odczytu ju? przy pierwszej próbie, pozwalaj?c przyspieszy? czas transakcji przy kasie i zapewni? lepsz? obs?ug? klientów. Skaner Symbol LS7808 reprezentuje najnowszy post?p w dziedzinie projektowania skanerów kodów kreskowych, w której jeste?my liderami od trzydziestu lat, jak równie? w dziedzinie pionierskich prac nad technologiami poziomych skanerów. Wielokierunkowy wzorzec skanowania odczytuje kod kreskowy niezale?nie od jego po?o?enia, eliminuj?c konieczno?? precyzyjnego uk?adania produktów przy skanerze. Zaawansowane algorytmy oprogramowania umo?liwiaj? rekonstrukcj? s?abo wydrukowanych i uszkodzonych kodów,  jeszcze bardziej zwi?kszaj?c wydajno?? i przyspieszaj?c obs?ug? klientów w punkcje sprzeda?y. Poniewa? skaner Symbol LS7808 z ?atwo?ci? mie?ci si? w istniej?cych wyci?ciach w kasie dla skanera Symbol LS5800, aktualizacja jest ?atwa i ekonomiczna. Konstrukcja nie wymagaj?ca u?ycia r?k i du?e okienko skanowania pozwalaj? kasjerom skoncentrowa? si? na klientach, a nie na skanowanych produktach, co zapewnia wysoki poziom spersonalizowanej obs?ugi.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary: 
152 mm (szer.) x 152 mm (d?.) x 79 mm (wys.)
 
Waga:
0,85 kg 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa