Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - LS7708

LS7708Funkcjonalna stylistyka skanera Symbol LS7708 pozwala pracownikom po?wi?ci? wi?cej czasu klientom. Du?e okienko skanera umo?liwia ?atwe i intuicyjne skanowanie. Wielokierunkowy, rastrowy wzorzec skanowania z przesuwaj?cymi si? laserowymi liniami skanowania zapewnia wyj?tkow? szybko?? odczytu ju? przy pierwszej próbie i lepszy odczyt uszkodzonych symboli.
Aby u?atwi? prac? w punktach sprzeda?y detalicznej oferuj?cych równie? du?e lub ci??kie produkty, Symbol LS7708 wyposa?ony jest w dodatkowy port dla skanera r?cznego. Eliminuje to konieczno?? podnoszenia ci??kich produktów przez klienta lub pracowników sklepowych w celu umieszczenia ich na kasie, co pomaga zaoszcz?dzi? cenny czas. Symbol LS7708 ??czy zalety wydajnego, nie wymagaj?cego u?ycia r?k skanera z wszechstronno?ci? skanera r?cznego.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
 
Wymiary bez podstawki: 
 
Wysoko??:
16 cm
 
Szeroko??:
15,2 cm
 
G??boko??:
9,5 cm 
 
Waga:
907 g 
 
Kolor:
Czarno-szary
 
DANE TECHNICZNE
 
?ród?o ?wiat?a:
Dioda z widocznym laserem 650 nm
 
Kontrast wydruków:
Minimalny wspó?czynnik odbicia 25%
 
Wzorce skanowania:
Skanowanie statyczne/rastrowe — wielokierunkowe: 
24/120 linii skanowania
 
Pr?dko?? skanowania:
Skanowanie statyczne/rastrowe — wielokierunkowe: 
2400 skanów na sekund?
 
Typowy zakres roboczy:
5 mln: (38%) 0,5 - 2,5 cala (1,25 - 6,4 cm)
7,8 mln: (60%) 0 - 5,0 cali (0 - 12,7 cm)
10,4 mln: (80%) 0 - 7,5 cala (0 -19,0 cm)
13 mln: (100%) 0 - 10,0 cali (0 - 25,4 cm)
 
G??bia pola:
0-10 cali/25 cm przy 13 mln (UPC/EAN 100% )
 
Minimalna rozdzielczo??:
5 mln
 
Mo?liwo?? dekodowania:
UPC/EAN/JAN, UPC/EAN z uzupe?nieniami, 
UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 
39 Trioptic, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 of 5, Code 
93, Code 11, Codabar, warianty RSS
 
Obs?ugiwane interfejsy:
USB, RS 232, IBM® 468X/9X, z??cze klawiatury, i 
Synapse™ (umo?liwia pod??czenie do niemal 
wszystkich rodzajów hostów POS), SPCI 
(dla 123 Scan