Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - LS1203

LS1203Czytnik r?czny LS1203 firmy Symbol Technologies to wysokiej jako?ci skanowanie laserowe, ?atwo?? i wygoda u?ytkowania oraz trwa?o?? za przyst?pn? cen?. Stworzony specjalnie po to, aby zaspokoi? potrzeby ma?ych firm, czytnik LS1203 zapewnia niezawodne dzia?anie, znacz?ce zmniejszenie liczby b??dów podczas wprowadzanie danych, a tak?e zwi?kszenie wydajno?ci pracy niewielkich punktów sprzeda?y, takich jak kwiaciarnie, wypo?yczalnie wideo, sklepy sportowe, pami?tkarskie czy jubilerskie. Ten wygodny i ?atwy w u?yciu, a jednocze?nie niedrogi czytnik oferuje niezawodno?? i bezpiecze?stwo inwestycji, które zapewni?y firmie Symbol czo?ow? pozycj? na rynku produktów do r?cznego skanowania kodów kreskowych. 
 
Jednop?ytowa konstrukcja i wytrzyma?y element skanuj?cy sprawiaj?, ?e czytnik LS1203 bez trudu znosi codzienne u?ytkowanie i przypadkowe upadki na pod?og?. Nawet przy codziennej eksploatacji czytnik LS1203 zapewnia minimalne koszty utrzymania oraz maksymaln? ?ywotno??. Liczne interfejsy, w które wyposa?one zosta?o urz?dzenie, gwarantuj? zgodno?? czytnika z przysz?ymi rozwi?zaniami.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary:
wys. 6,2 cm. x d?. 18 cm x szer. 6 cm 
 
Waga:
ok. 122 g
 
Kolor:
bia?y lub czarny
 
DANE TECHNICZNE
Typ czytnika: dwukierunkowy
 
?ród?o promienia czytaj?cego:
dioda laserowa 650 nm 
 
Pr?dko?? skanowania:
100 skanów na sekund? 
 
Typowa odleg?o?? robocza:
Od dotykania tekstu do 20,32 cm w przypadku kodów 100% UPC/EAN 
 
Obrót: 
± 30° od po?o?enia normalnego 
 
Nachylenie: 
± 65° 
 
Odchylenie: 
± 60° 
 
Mo?liwo?? odczytu:
 
UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128,  
Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 
128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, 
Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS 
variants, Chinese 2 of 5
 
Obs?ugiwane interfejsy: RS-232, KBW, USB 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa