Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki kodów 2D - DS9808

DS9808Wielofunkcyjny czytnik DS9808 zapewnia nowy poziom wydajno?ci i przepustowo?ci stanowisk kasowych. Obudowa oraz podzespo?y innowacyjnego czytnika DS9808 zosta?y zaprojektowane w taki sposób, aby wytycza?y nowy poziom wszechstronno?ci, funkcjonalno?ci i wydajno?ci. Obudowa hybrydowego modelu DS9808 to wyj?tkowe po??czenie trwa?o?ci podstawy z ergonomi? czytnika r?cznego, dzi?ki czemu uzyskano urz?dzenie zapewniaj?ce wyj?tkowy komfort u?ytkowania i ?atwo?? stosowania — zarówno w trybie skanowania r?cznego, jak i bez u?ycia r?k. Zintegrowana podstawa czytnika zajmuje niewiele miejsca i idealnie nadaje si? do stanowisk kasowych o ma?ych gabarytach.
 
W czytniku DS9808 zastosowano najnowocze?niejsze technologie oferuj?ce rekordow? pr?dko?? odczytu jedno- i dwuwymiarowych kodów kreskowych oraz funkcj? rejestrowania obrazów i podpisów. Model DS9808 wyznacza nowy standard elastyczno?ci pod wzgl?dem odleg?o?ci od skanowanego obrazu. Zasi?g skanowania w trybie r?cznym w modelach o zasi?gu standardowym (SR) wynosi do 26,7 cm; czytniki o du?ym zasi?gu odczytu (LR) umo?liwiaj? skanowanie z odleg?o?ci 45,7 cm, co doskonale sprawdza si? w punktach handlu detalicznego, gdzie ró?norodno?? asortymentu wymaga skanowania kodów du?ych lub ci??kich produktów
bezpo?rednio w koszyku sklepowym. W obu modelach zasi?g skanowania w trybie r?cznym mo?na dobra? do preferencji u?ytkownika, na przyk?ad w celu dostosowania go do zasi?gu dezaktywacji funkcji EAS lub zapobiegania przypadkowemu skanowaniu kodów w niewielkich stanowiskach kasowych.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary: 
wys. 20,3 cm (maks.) x d?. 13,7 cm x szer. 8,6 cm
 
Waga:
340 g
 
Kolor:
czarno-szary
 
DANE TECHNICZNE
 
Charakterystyka dzia?ania
 
  • Tryb czytnika wizyjnego DS9808-SR i DS9808-LR:
 
?ród?o ?wiat?a:
Wzorzec celowania: dioda laserowa 650 nm
O?wietlenie: dioda LED 630 nm
 
Pole widzenia czytnika:
39° w poziomie x 25° w pionie 
 
Obrót:
360°
 
Nachylenie:
±65°
 
Odchylenie:
±60° 
 
Pr?dko?? przesuwania:
Programowalna pr?dko?? przesuwania, maks. 254 cm na sekund?
(pr?dko?? odczytu w poziomie) 
 
Cz?stotliwo?? klatek:
Do 60 klatek na sekund? 
 
  • Tryb skanera laserowego DS9808-LR: 
?ród?o ?wiat?a:
dioda LED 650 nm
 
K?t skanowania:
nominalnie 40° ±3° 
 
MO?LIWO?? DEKODOWANIA SYMBOLOGII
1D:
UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13
z uzupe?nieniami, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 39
(standardowe, Full ASCII, Trioptic), Code 128 (standardowe, Full
ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/
NW7,Code 11 (standardowe, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I 2 of 5
(Interleaved 2 of 5 / ITF, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5),
GS1 DataBar (wielokierunkowe, skrócone, spi?trzone, spi?trzone
wielokierunkowe, ograniczone, rozszerzone, rozszerzone spi?trzone,
odwrócone), Base 32 (kod stosowany we w?oskim przemy?le
farmaceutycznym) 
 
2D:
 TLC-39, Aztec (standardowe, odwrócone), MaxiCode, DataMatrix/
ECC 200 (standardowe, odwrócone), QR Code (standardowe,
odwrócone, micro)
 
Pocztowe:
Postnet i Planet (USA), brytyjskie, japo?skie, australijskie, KIX Code
(Holandia), Royal Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal,
USPS 4CB
 
PDF417 (i warianty):
PDF417 (standardowe, Macro), MicroPDF417 (standardowe, Macro),
kody z?o?one (CC-A, CC-B, CC-C)
 
Minimalna rozdzielczo??:
Code 39 — 4 milicali, UPC — 7,8 milicala (60%),
PDF417 — 5 milicali, DataMatrix — 5 milicali
 
CHARAKTERYSTYKA OBRAZU
Obs?uga formatów graficznych:
Mo?liwo?? eksportowania obrazów w formacie bitmapowym, JPEG lub TIFF
 
Pr?dko?? przesy?ania obrazów:
USB 2.0: do 12 Mb/s
RS-232: do 115 Kb/s 
 
Czas przesy?ania obrazów:
Przy typowym zastosowaniu z??cza USB to ~0,2 sekundy
w przypadku skompresowanego pliku JPEG o wielko?ci 100 KB 
 
Jako?? obrazu:
120 dpi dla dokumentu w formacie 10,2 x 15,2 cm
z odleg?o?ci 16,5 cm 
 
 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa