Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki kodów 2D - DS6878-SR

 DS6878-SRR?czny skaner przewodowy Motorola DS6878-SR zapewnia kompletn? funkcjonalno?? w zakresie rejestrowania danych, która jest wymagana do usprawnienia oraz zabezpieczenia przed b??dami codziennych procesów w wielu bran?ach. To urz?dzenie samodzielnie potrafi rejestrowa? wszystkie powszechnie wyst?puj?ce kody kreskowe (1D, 2D i PDF417) ma etykietach, a tak?e na wy?wietlaczach telefonów komórkowych. Opcjonalna stacja prezentacyjna umo?liwia dodatkowe, zaawansowane zastosowania, takie jak: mo?liwo?? rejestrowania podpisów, dokumentów i zdj??, technika optycznego rozpoznawania znaków (OCR) rejestruje tekst dokumentów oraz technika MICR do rejestrowania danych numerycznych znajduj?cych si? na dole czeków. Prowadzenie dokumentacji jest wzbogacone, a czeki mo?na natychmiastowo konwertowa? na elektroniczne transakcje debetowe, co zmniejsza ilo?? czasów oraz ?rodków przeznaczanych na przetwarzanie papierowych czeków, a tak?e zmniejsza ryzyko oszustwa czekowego. Gdy doda si? do tego proste zarz?dzanie zdalne, wytrzyma?o?? charakterystyczn? dla klasy biznesowej, zgodno?? z przysz?ymi rozwi?zaniami oraz ?wiatowej klasy wsparcie techniczne, otrzymujemy skaner nie tylko oferuj?cy zaawansowane funkcje rejestrowania danych potrzebne klientom, lecz tak?e o niezrównanym ca?kowitym koszcie u?ytkowania, który umo?liwia proste usprawiedliwienie dla tej inwestycji.
Mo?liwo?? oddalenia si? na 100 metrów od urz?dzenia g?ównego to bezprzewodowa swoboda, która poprawia bezpiecze?stwa oraz umo?liwi rozszerzenie zaawansowanych funkcji rejestracji w wielu zastosowaniach oraz bran?ach. Najnowsza technologia Bluetooth® — V2.1 z technologi? EDR — zwi?ksza bezpiecze?stwo, zapewniaj? niezrównan? ochron? danych bezprzewodowych przesy?anych pomi?dzy skanerem, a urz?dzeniem g?ównym, a tak?e zapewnia zasilanie umo?liwiaj?ce prac? pe?nozmianow?.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary: 
18,5 cm (wys.) x 9,7 cm (d?.) x 6,9 cm (szer.)
 
Waga: 
238 g
 
Kolory:
Czarny, bia?y
 
CHARAKTERYSTYKA DZIA?ANIA
Wzorzec celowania: 
dioda laserowa 655 nm (+/-10 nm)
 
O?wietlenie:
dioda LED 625 nm (+/-5) 
 
Pole widzenia:
poziomo 39,2ş; pionowo 25,4ş 
 
Obrót:
 360°
 
Nachylenie:
±60°
 
Odchylenie:
±60°
 
FUNKCJE DEKODOWANIA
1D:
UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 
z uzupe?nieniami, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 
(standardowe, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), 
Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (standardowe, Matrix 2 of 5), MSI 
Plessey, I 2 of 5 (Interleaved 2of 5 / ITF, Discrete 2 of 5 IATA, 
Chinese 2 of 5) GS1 Databar (wielokierunkowe, skrócone, spi?trzone, 
spi?trzone wielokierunkowe, ograniczone, rozszerzone, rozszerzone 
spi?trzone, odwrócone), Base 32 (Italian Pharmacode)
 
2D:
TLC-39, Aztec (standardowe, odwrócone), MaxiCode, DataMatrix/
ECC 200 (standardowe, odwrócone), QR Code (standardowe, 
odwrócone, mikro)
 
Pocztowe:
ameryka?skie Postnet i Planet, brytyjskie, japo?skie, australijskie, 
holenderski kod KIX, Royal Mail 4 State Customer, UPU ICS 4 State 
Postal, USPS 4CB
 
PDF417 (i warianty):
PDF417, microPDF417, kody z?o?one (CC-A, CC-B, CC-C)CC-B, CC-C)
 
OBS?UGIWANE INTERFEJSY:
(podstawa CR0078-S)
 RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL i Fujitsu); USB (Standard, IBM 
SurePOS, Macintosh), IBM 468x/469x, tryb klawiatury oraz 
emulacja pióra ?wietlnego; ??czno?? synapsowa umo?liwia 
??czenie si? z powy?szymi oraz innymi niestandardowymi interfejsami.
 
CHARAKTERYSTYKA REJESTRACJI OBRAZU:
Obs?uga formatów graficznych:
Obrazy mo?na ukazywa? w formatach Bitmap, JPEG i TIFF 
(wymagana bezprzewodowa podstawa prezentacyjna)
 
Jako?? obrazu:
120 DPI w przypadku dokumentu w formacie 4 x 6 cali 
(10,2 x 15,2 cm) z odleg?o?ci 6,5 cala/16,5 cm

 Typ kodu kreskowegog?sto?? kodu kreskowego 

Zakresy DL cale od czubka skanera

(typowo) 

 Code 39

 5 milicali

 0,5-6,3 cala 

 Code 128 6 milicali 1,3-5,4 cala  

 Code 128

 10 milicali * - 8 cali
 60% symboli UPC 7,8 milicala

 0,6-7,2 cala 

 100% symboli UPC 13 milicali 0,7-11 cala
 Odczyt kodów PDF 5 milicali 1,9-3,5 cala
 Odczyt kodów PDF

 6,6 milicala 

 1-5,9 cala
 Odczyt kodów PDF 10 milicali *-8 cali
 DataMatrix 10 milicali 1,1-7,2 cala
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa