Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Czytniki kodów 2D - DS9208

DS9208Skaner DS9208 oferuje wszystkie funkcje, które pozwol? zwi?kszy? wydajno?? twoich pracowników: jedna z najwy?szych na rynku pr?dko?? skanowania, maksymalne uproszczenie obs?ugi — „wyceluj i u?yj” — bez potrzeby wyrównywania skanera wzgl?dem kodu kreskowego oraz swoboda u?ytkowania w trybie r?cznym i stacjonarnym.
Klienci, przechowuj?c w swoich telefonach komórkowych karty pok?adowe, bilety na imprezy, karty upominkowe i lojalno?ciowe, czy kupony mobilne, kieruj? si? wygod?, poniewa? w przeciwie?stwie do swoich fizycznych odpowiedników s? one zawsze dost?pne i ?atwe do odnalezienia. Brak mo?liwo?ci zeskanowania mobilnych kodów kreskowych mo?e doprowadzi? do utraty klienta. Dzi?ki skanerowi DS9208 jeste? zawsze gotowy to zako?czenia ?a?cucha transakcji mobilnego kodu kreskowego, mo?esz skanowa? praktycznie ka?dy mobilny kod kreskowy na dowolnym typie wy?wietlacza — zapewniaj?c odpowiednie poziomy obs?ugi i lojalno?? klientów.
Skaner DS9208 nie tylko pomaga zarabia? pieni?dze, ale tak?e pozwala oszcz?dza? pieni?dze. Urz?dzenie jest tak intuicyjne, ?e szkolenie (i zwi?zane z nim wydatki) mo?e by? praktycznie wyeliminowane. Bezpo?rednio po wyj?ciu z opakowania, skaner DS9208 mo?e odczytywa? wi?kszo?? popularnych kodów kreskowych 1D i 2D na wielu ró?nych powierzchniach — od papierowych etykiet do ekranów telefonów komórkowych. Zintegrowana funkcja EaS (Electronic article Surveillance) eliminuje potrzeb? zakupu 
i zarz?dzania samodzielnym systemem EaS. Prostota i redukcja kosztów zarz?dzania skanerami DS9208 dzi?ki 
dwóm narz?dziom zarz?dzania firmy Motorola: rSM oraz 123Scan. Dzi?ki naszemu wyj?tkowemu programowi 
wsparcia, us?udze Service from the Start advance Exchange Support, mo?esz liczy? na wymian? urz?dzenia ju? w nast?pnym dniu roboczym — bez zadawania ?adnych pyta? — co zapewni ci?g?o?? pracy i bezproblemowe prowadzenie twojej dzia?alno?ci.
 
PARAMETRY FIZYCZNE
 
Wymiary:
14,0 cm (wys.) x 8,21 cm (szer.) x 8,0 cm (g?.)
 
Kolor:
Czarny „Midnight Black
 
Waga:
269g
 
DANE TECHNICZNE
 
?ród?o ?wiat?a:
Wzorzec celowania: pojedyncza plamka, 
dioda LED 625 nm
o?wietlenie: diody LED 630 nm 
 
Pole widzenia czytnika:
46° w pionie x 29,5° w poziomie
 
Obrót:
360° 
 
Nachylenie:
± 65° 
 
Odchylenie:
± 60° 
 
Szybko?? przesuwania (Pionowa pr?dko?? odczytu):
Do 90 cali/2,3 m na sekund?
 
FUNKCJE DEKODOWANIA
 
1D 

UPC/EaN (UPCa/UPCE/UPCE1/EaN-8/EaN-13/JaN-8/JaN-13 z uzupe?nieniami,ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128 (Standard, Full aSCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, 2 of 5 (Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Iata, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11), MSI Plessey, GS1 DataBar (wielokierunkowe, skrócone, spi?trzone, spi?trzone wielokierunkowe, ograniczone,rozszerzone, rozszerzone spi?trzone)

 

 2D TLC-39, Aztec (standardowe, odwrócone), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (standardowe, odwrócone), QR Code (standardowe, odwrócone, micro)  
 Pocztowe  ameryka?skie Postnet i Planet (USA), brytyjskie, japo?skie, australijskie, KIX Code (Holandia), royal Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB
 PDF417 (i warianty) PDF417 (Standard, Macro), MicroPDF417(Standard, Macro), kody z?o?one (CC-a, CC-B, CC-C)
 
 
Minimalna rozdzielczo??
 
Code 39 – 4 milicale 
 
UPC – 7,8 milicala (60%)
 
PDF417 – 5 milicali
 
Datamatrix – 7,5 milicala
 
QR Code – 7,5 milicala  
 
ZNAMIONOWY ZAKRES ROBOCZY
 
Kod 39 – 5 milicali:  0 – 4,5 cala (0 – 11,4 cm)
 UPC/EAN – 10 milicali (80%): 0 – 8,5 cala (0 – 21,6 cm)
 UPC/EAN – 13 milicali (100%):  0 – 10,5 cala (0 – 26,7 cm)
 PDF417 – 6,6 milicali: 0 – 3,8 cala (0 – 9,6 cm)
 Datamatrix – 10 milicali:  0 – 4,7 cala (0 – 11,9 cm)
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa