Czwartek 23 Mar 2023
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki kart - P630i P640i

Zebra P630P630i 
Drukarka P630i oferuj?ca druk dwustronny i jednostronn? laminacj? zapewnia maksymaln? elastyczno?? bezpiecznego drukowania praw jazdy, krajowych kart ubezpieczenia zdrowotnego i innych kart identyfikacyjnych z zabezpieczeniami. Opcjonalny identyfikator i has?o chroni? przed nieuprawnionym u?yciem drukarki, a funkcja kontroli dost?pu sterownika dla dodatkowego bezpiecze?stwa zachowuje w komputerze steruj?cym drukark? definiowany przez administratora zapis operacji dokonywanych na kartach.
 
P640i
Oferuj?c druk dwustronny i dwustronn? laminacj? w jednym przebiegu, drukarka P640i zapewnia maksymaln? elastyczno??. Model P640i jest wyposa?ony we wszystkie funkcje bezpiecze?stwa drukarki P630i, a ponadto jego opatentowana laminacja bez podk?adu znacznie obni?a koszt materia?u do laminowania i nie generuje odpadków. 
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
• Kolorowy druk dwustronny
• Laminacja jednostronna w jednym przebiegu (nie generuj?ca odpadków) (P630i)
• Laminacja dwustronna w jednym przebiegu (nie generuj?ca odpadków) (P640i)
• Mikropozycjonuj?cy system prowadzenia karty zapewniaj?cy lepsz? jako?? zdj?? kolorowych
• Funkcja drukowania ukrytego tekstu (wysoko?? ok. 0,4318 mm)
• Automatyczne czyszczenie karty przed drukowaniem
• Sterowniki Windows® do Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP, certyfikat zgodno?ci z systemem Windows Vista®
• Roczna gwarancja na drukark?
• Roczna gwarancja na g?owic? drukuj?c? (nieograniczona liczba przebiegów) 
 
PARAMETRY FIZYCZNE
Szeroko??: 
• 699 mm (bez odbiornika)
G??boko??:
• 246 mm
Wysoko??:
• 292 mm
Waga:
• 15,9 kg
 
PARAMETRY DRUKU
• Druk kolorowy termosublimacyjny i czarny barwnik ?ywiczny
• 120 kart** na godzin? – druk dwustronny, laminacja jednostronna
(kalka YMCK – druk dwustronny, laminacja jednostronna 0,0254 mm) (P630i)
• 120 kart na godzin? – dwustronny druk i laminacja 
(kalka YMCK – druk dwustronny, laminacja dwustronna 0,0254 mm) (P640i)
• Rozdzielczo?? druku 11,8 pkt/mm (300 dpi)
**Szybko?? druku oparta na ?rednim zadruku karty 
 
PARAMETRY KALKI
• YMCK: 600 kart na rolk?
• YMCKK: 500 kart na rolk?
• YMCUvK: 500 kart na rolk?
• Monochromatyczna czarna: 3000 obrazów na rolk?
• Wk?ad czyszcz?cy: czy?ci ponad 3000 kart 
 
PARAMETRY LAMINACJI
• Bez podk?adu i odpadków 0,0254 mm, 600 kart na rolk?
• Kaseta z laminatem (tylko górna)
• Kasety z laminatem (górna i dolna) (P640i)
 
Dost?pne laminaty:
• Bezbarwny pokrywaj?cy ca?? kart?, bezbarwny na karty z paskiem magnetycznym i bezbarwny na karty chipowe
Laminaty niestandardowe dost?pne na zamówienie:
• Obrazy hologaficzne
• Obrazy UV
 
PARAMETRY KART
• Rodzaje: PVC kompozytowe
• Szeroko??/d?ugo?? kart: ISO CR-80 – ISO 7810, 54 mm x 86 mm
• Pasek magnetyczny HiCo – ISO 7811
• Karty chipowe stykowe – zgodne z ISO 7816
• Karty chipowe bezstykowe – Mifare®/DESFire®
• Grubo?? kart: 0,6858 mm do 0,8382 mm
• Pojemno?? podajnika kart: 150 kart 
 
 
 
 
Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan, slot pulsa, slot pulsa tanpa potongan, Situs Slot Gacor, Slot deposit pulsa