Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki kart - P100i P110i/P110m P120i

ZEBRA P110P100i

Drukarka kart Zebra P100i oferuj?ca kolorowy druk jednostronny i pojedynczepodawanie umo?liwia tworzenie indywidualnie zaprojektowanych kart na ??danie.To ?atwe w obs?udze urz?dzenie nie nadwer??y Twojego bud?etu i pozwoli Cidrukowa? spersonalizowane karty w zaledwie kilka chwil.

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

Druk jednostronny w pe?nym kolorze lub monochromatyczny

Podajnik pojedynczych kart CardSense (jak w bankomatach)

Wk?ad z kalk? Load-N-Go do ?atwego ?adowania

Zasobnik na 100 kart z pokryw?

Interfejs USB

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 201 mm

G??boko??: 328 mm

Wysoko??: 235 mm

Waga: 4,5 kg

 

OGLNE DANE TECHNICZNE

16-znakowy wy?wietlacz LCD informuj?cy o stanie drukarki i b??dach

Sterowniki Windows

do Windows 2000, Windows Server2003,Windows XP; certyfikat zgodno?ci z systemem Windows Vista

Standardowo 8 MB pami?ci do przechowywania obrazw

Dwuletnia gwarancja na drukark?

Dwuletnia gwarancja na oryginaln? g?owic? drukuj?c? (nieograniczonaliczba przebiegw)

Zestaw czyszcz?cy

 

PARAMETRY NO?NIKW

Druk kolorowy termosublimacyjny lub monochromatyczny termotransferowy

Podawanie pojedynczych kart 6 sekund na kart?*w druku monochromatycznym

Podawanie pojedynczych kart 35 sekund na kart?* w pe?nymkolorze (YMCKO)

Rozdzielczo?? druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

 

P110i/P110m

Je?li szukasz uniwersalnego i niezawodnego urz?dzenia o niewielkich rozmiarach,si?gnij po drukarki kart Zebra P110i i P110m. Drukarka Zebra P110i, ktra nadaje si?idealnie dla u?ytkownikw dysponuj?cych niewielk? ilo?ci? miejsca i ograniczonymbud?etem, to najbardziej uniwersalne i ekonomiczne rozwi?zanie do jednostronnegodruku kart w pe?nym kolorze. Je?li wystarczy Ci druk monochromatyczny, wybierzmodel P110m zapewniaj?cy ni?szy koszt druku kart.

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 201 mm

G??boko??: 328 mm

Wysoko??: 235 mm

Waga: 4,3 kg

 

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

Druk jednostronny w pe?nym kolorze lub monochromatyczny

Wk?ad z kalk? Load-N-Go do ?atwego ?adowania

Zintegrowany podajnik kart

Interfejs USB

 

OGLNE DANE TECHNICZNE

16-znakowy wy?wietlacz LCD informuj?cy o stanie drukarki i b??dach

Sterowniki Windows do Windows 2000, Windows Server 2003,Windows XP; certyfikat zgodno?ci z systemem Windows Vista

Standardowo 8 MB pami?ci do przechowywania obrazw

Dwuletnia gwarancja na drukark?

Dwuletnia gwarancja na oryginaln? g?owic? drukuj?c?(nieograniczona liczba przebiegw)

Zestaw czyszcz?cy

 

PARAMETRY DRUKU

Druk kolorowy termosublimacyjny (P110i) lub monochromatycznytermotransferowy (P110i/P110m)

30 sekund na kart?* druk jednostronny w pe?nym kolorze(YMCKO) (P110i)

7,2 sekundy na kart?* druk jednostronny monochromatyczny (P110m)

Rozdzielczo?? druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

 

P120i

Mo?esz teraz niewielkim kosztem wykorzysta? miejsce na odwrocie kart. Zebra P120ito drukarka kart dwustronnych w pe?nym kolorze o najbardziej przyst?pnej cenie,oferuj?ca wiod?c? w bran?y kompaktow? konstrukcj? idealn? dla stanowisko ograniczonej przestrzeni.

 

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

Druk jedno- lub dwustronny w pe?nym kolorze lub monochromatyczny

Wk?ad z kalk? Load-N-Go do ?atwego ?adowania

Zintegrowany podajnik kart

Interfejs USB

 

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??: 201 mm

G??boko??: 328 mm

Wysoko??: 235 mm

Waga: 4,3 kg

 

OGLNE DANE TECHNICZNE

Zintegrowany podajnik z modu?em odwracania kart

16-znakowy wy?wietlacz LCD informuj?cy o stanie drukarki i b??dach

Sterowniki Windows do Windows 2000, Windows Server 2003,Windows XP; certyfikat zgodno?ci z systemem Windows Vista

Standardowo 8 MB pami?ci do przechowywania obrazw

Dwuletnia gwarancja na drukark?

Dwuletnia gwarancja na g?owic? drukuj?c?(nieograniczona liczba przebiegw)

Zestaw czyszcz?cy

PARAMETRY DRUKU

Druk kolorowy termosublimacyjny lub monochromatyczny termotransferowy

40 sekund na kart?* druk dwustronny w pe?nym kolorze (YMCKOK)

30 sekund na kart?* druk jednostronny w pe?nym kolorze (YMCKO)

Rozdzielczo?? druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

 

 

 

PARAMETRY KALKI

Wk?ad z kalk? Load-N-Go do ?atwego ?adowaniaze zintegrowanym wa?kiem czyszcz?cym karty

Inteligentna technologia kalki i Series

YMCKOK: 165 kart/wk?ad (P120i)

YMCKO: 200 kart/wk?ad (P110i i P120i)

Monochromatyczna: 1000 kart/wk?ad (czarny,niebieski, czerwony, zielony, z?oty lub srebrny)

850 kart/wk?ad (bia?y)

 

PARAMETRY KART

Rodzaje:

PVC, PVC kompozytowe

Z paskiem magnetycznym ISO 7811

Szeroko??/d?ugo?? kart:

ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

Grubo?? kart:

0,508 mm do 1,02 mm**

Pojemno?? podajnika kart:

100 kart (0,762 mm)

Pojemno?? odbiornika kart:

45 kart (0,762 mm)

** W zale?no?ci od modelu drukarki