Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki kart - ZXP Series 3

Zebra ZXP3 Drukarka kart jedno- lub dwustronnych
w pe?nym kolorze
Kodowanie paska magnetycznego i obs?uga
kodw kreskowych:
zwi?ksz bezpiecze?stwo i funkcjonalno?? kart
dzi?ki funkcjom kodowania paska magnetycznego i
drukowania kodw kreskowych idealne do kontroli
dost?pu, zastosowa? wymagaj?cych funkcji zegara i
wielu innych
Wk?ad z ta?m? barwi?c? Load-N-Go:
?atwe ?adowanie, nie trzeba przesuwa? ani nawija?
ta?my; ponadto drukarka wyposa?ona jest w oczekuj?cy
na patent zintegrowany wa?ek czyszcz?cy, ktry czy?ci
ka?d? kart?, zapewniaj?c wi?ksz? niezawodno??
Ta?ma barwi?ca wysokiej klasy True Colours
ix Series:
automatycznie konfiguruje drukark?, zapewniaj?c optymalne przetwarzanie obrazu, i obejmuje wska?nik ostrzegaj?cy o niskim poziomie ta?my dla wygody u?ytkownika
Wy?wietlacz LCD:
czytelny 16-cyfrowy wy?wietlacz LCD pokazuje informacje o dzia?aniu urz?dzenia i okresowym czyszczeniu
Niewielkie rozmiary:
drukarka ZXP Series 3, ktra wa?y niewiele ponad 5,5 kg i zajmuje minimum miejsca na biurku, pasuje
do ka?dego ?rodowiska pracy
Przezroczysta pokrywa:
pozwala u?ytkownikom sprawdza? zapas kart, nie przerywaj?c drukowania
Oznaczane kolorem punkty dotykowe:
niebieskie punkty dotykowe wyra?nie pokazuj? u?ytkownikom, ktre cz??ci drukarki mo?na bezpiecznie dotyka?, co upraszcza rutynowe czynno?ci konserwacyjne
PARAMETRY FIZYCZNE
Szeroko?? 201 mm
Wysoko?? 236 mm
G??boko?? 368 mm
Waga (tylko drukarka) 5,53 kg
OGLNE DANE TECHNICZNE
Sterowniki MicrosoftWindows
Interfejs USB
Podajnik na 100 kart (0,762 mm) z pokryw?
Odbiornik na 50 kart (0,762 mm)
Ta?my barwi?ce wysokiej klasy ZebraTrue Colours ix Series z inteligentn?technologi? no?nikw
Automatyczna kalibracja no?nikw
Wk?ad z ta?m? Load-N-Go do ?atwego ?adowania
16-znakowy wy?wietlacz LCD
Rozdzielczo?? druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)
Standardowo pami?? 32 MB
Dwuletnia gwarancja na drukark?
Dwuletnia gwarancja na oryginaln? g?owic?drukuj?c? (nieograniczona liczba przebiegw)
Gniazdo Kensington
PARAMETRY DRUKOWANIA
Druk termosublimacyjny termotransferowybezpo?rednio na karcie (Direct-to-Card)
ZRaster technologia przetwarzania obrazuw komputerze
Druk w pe?nym kolorze lub monochromatyczny
Druk jedno- i dwustronny
750 kart/godz. w druku monochromatycznymjednostronnym
180 kart/godz. w druku w pe?nym kolorze YMCKO
140 kart/godz. w druku w pe?nym kolorzeYMCKOK
Druk od kraw?dzi do kraw?dzi na standardowychno?nikach formatu CR-80
PARAMETRY MATERIA?W EKSPLOATACYJNYCH
Inteligentna technologia Zebra ix Seriesdo weryfikacji i automatyzacji kolorowychta?m barwi?cych
Zestaw startowy materia?w eksploatacyjnych(jednostronnych): jedna ta?ma YMCKO, 200 kartPVC 0,762 mm, wa?ek czyszcz?cy (jedenna ta?m?)
Materia?y czyszcz?ce
Ta?ma barwi?ca True Colours ix Series
YMCKO: 200 wydrukw na rolk?
YMCKOK: 165 wydrukw na rolk?
YMCKO p?panel: 250 wydrukw na rolk?
Monochromatyczna: 1000 wydrukw na rolk?
kolor czarny, niebieski, zielony, z?oty, srebrny,czerwony, bia?y
KdO: 500 wydrukw na rolk?
KrO: 500 wydrukw na rolk?
ZGODNO?? KART
Grubo?? kart: 0,762 mm
Format kart: format CR-80 ISO 7810,typ ID-1, 54 x 86 mm
Materia? kart: PVC i kompozytowe
Stykowe karty chipowe ISO 7816-1, 2, 3, 4
Bezstykowe karty chipowe MIFARE ISO 14443 A/B