Czwartek 20 Sty 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki RFID - R2824-Z

R2824Z Obs?uguje szeroki zakres transponderów RFID 13,56 MHz, m.in. Philips I-Code®, Philips EPC, TI Tag-it®, Inside Technologies PicoTag® oraz ISO 15693 firm Philips, Infineon i Texas Instruments.
Obs?uga transponderów o wielko?ci od 12 x 28 mm do 90 x 130 mm.
Drukarka R2844-Z, która przeznaczona jest do drukowania i kodowania inteligentnych no?ników, takich jak opaski na r?k? i etykiety radiowe, wyposa?ona jest w szybki procesor i oferuje wybór interfejsów: standardowo port szeregowy, równoleg?y i USB oraz opcjonalnie wewn?trzny Ethernet.
 
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE 
Drukowanie i kodowanie etykiet radiowych (RFID)
Termiczny i termotransferowy druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki
Konstrukcja OpenACCESS® zapewniaj?ca ?atwe ?adowanie no?ników
Obudowa z podwójnymi ?ciankami z ABS
Ca?kowicie zabudowany zasobnik no?ników 127 mm
32-bitowy procesor RISC
System kontroli dop?ywu energii do g?owicy Zebra E3®
Automatyczna kalibracja
Zasilacz 120 V i 240 V z automatycznym prze??czaniem
Czujnik podniesionej g?owicy
ZebraNet™ Bridge
ZPL II® – uniwersalny j?zyk dla drukarek Zebra 
 
PARAMETRY FIZYCZNE
 • Szeroko??: 201 mm
G??boko??: 248 mm
Wysoko??: 172 mm
Waga: 1,4 kg
 
DANE TECHNICZNE
  
Rozdzielczo?? 
8 pkt/mm (203 dpi)
 
Pami??
SDRAM 8 MB (4 MB dost?pne dla u?ytkownika)
Flash 4 MB (2,75 MB dost?pne dla u?ytkownika)
 
Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 104 mm
D?ugo??: 990 mm
 
Maksymalna szybko?? druku
102 mm/s 
 
PARAMETRY NO?NIKÓW 
 
Szeroko?? etykiet z podk?adem: 25,4 mm do
108 mm
 
Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
990 mm
 
Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem
108 mm
 
Maksymalna ?rednica rolki
?rednica zewn. 127 mm na rdzeniu o ?rednicy wewn. 25,4 mm
 
?rednica rdzenia
25,4 mm do 38 mm
Z u?yciem p?ytek adaptera do no?ników (w zestawie): 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm
 
Grubo?? no?ników
0,08 mm do 0,19 mm
 
Rodzaje no?ników
Etykiety termiczne: na rolce lub sk?adanka, sztancowane lub no?nik ci?g?y, z czarnym znacznikiem lub bez; materia? na przywieszki
 
Parametry ta?my barwi?cej
 
?rednica zewn?trzna
35 mm
 
Standardowa d?ugo??
74 m przy grubo?ci ta?my 0,00833 mm
 
Szeroko??
33 mm do 110 mm
 
Uk?ad ta?my
Ta?ma zwijana stron? z barwnikiem na zewn?trz
 
?rednica wewn. rdzenia
13 mm