Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - R2824-Z

R2824Z Obs?uguje szeroki zakres transponderw RFID 13,56 MHz,m.in. Philips I-Code, Philips EPC, TI Tag-it, InsideTechnologies PicoTagoraz ISO 15693 firm Philips,Infineon i Texas Instruments.
Obs?uga transponderw o wielko?ci od 12 x 28 mm do90 x 130 mm.
Drukarka R2844-Z, ktra przeznaczona jest do drukowaniai kodowania inteligentnych no?nikw, takich jak opaski na r?k?i etykiety radiowe, wyposa?ona jest w szybki procesor i oferujewybr interfejsw: standardowo port szeregowy, rwnoleg?yi USB oraz opcjonalnie wewn?trzny Ethernet.
WYPOSA?ENIE STANDARDOWE
Drukowanie i kodowanie etykiet radiowych (RFID)
Termiczny i termotransferowy druk kodwkreskowych, tekstu i grafiki
Konstrukcja OpenACCESSzapewniaj?ca ?atwe?adowanie no?nikw
Obudowa z podwjnymi ?ciankami z ABS
Ca?kowicie zabudowany zasobnik no?nikw127 mm
32-bitowy procesor RISC
System kontroli dop?ywu energii do g?owicyZebra E3
Automatyczna kalibracja
Zasilacz 120 V i 240 V z automatycznymprze??czaniem
Czujnik podniesionej g?owicy
ZebraNet Bridge
ZPL II uniwersalny j?zyk dla drukarek Zebra
PARAMETRY FIZYCZNE
Szeroko??: 201 mm
G??boko??: 248 mm
Wysoko??: 172 mm
Waga: 1,4 kg
DANE TECHNICZNE
Rozdzielczo??
8 pkt/mm (203 dpi)
Pami??
SDRAM 8 MB (4 MB dost?pne dla u?ytkownika)
Flash 4 MB (2,75 MB dost?pne dla u?ytkownika)
Maksymalny obszar druku
Szeroko??: 104 mm
D?ugo??: 990 mm
Maksymalna szybko?? druku
102 mm/s
PARAMETRY NO?NIKW
Szeroko?? etykiet z podk?adem: 25,4 mm do
108 mm
Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
990 mm
Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem
108 mm
Maksymalna ?rednica rolki
?rednica zewn. 127 mm na rdzeniu o ?rednicywewn. 25,4 mm
?rednica rdzenia
25,4 mm do 38 mm
Z u?yciem p?ytek adaptera do no?nikw(w zestawie): 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm
Grubo?? no?nikw
0,08 mm do 0,19 mm
Rodzaje no?nikw
Etykiety termiczne: na rolce lub sk?adanka,sztancowane lub no?nik ci?g?y, z czarnymznacznikiem lub bez; materia? na przywieszki
Parametry ta?my barwi?cej
?rednica zewn?trzna
35 mm
Standardowa d?ugo??
74 m przy grubo?ci ta?my 0,00833 mm
Szeroko??
33 mm do 110 mm
Uk?ad ta?my
Ta?ma zwijana stron? z barwnikiem na zewn?trz
?rednica wewn. rdzenia
13 mm