Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - P4T RP4T

p4tP4T/RP4T firmy Zebra jest pierwsz? na rynku przeno?n? drukark? termotransferow? z opcjonaln? funkcj? drukowania i kodowania RFID UHF. ?atwa do przenoszenia drukarka P4T/RP4T umo?liwia u?ytkownikom drukowanie etykiet z kodami kreskowymii paragonw w dowolnym miejscu i czasie na trwa?ych i wytrzyma?ych no?nikachtermotransferowych eliminuj?c b??dy w danych, usprawniaj?c ?ledzenie ?rodkwtrwa?ych i podnosz?c wydajno?? pracownikw.

 

?atwa obs?uga i wysoka wydajno?? dzi?kizaawansowanej technologii

Zaawansowana technologia bezprzewodowa: Bluetooth2.0, bezpiecznyinterfejs 802.11b/g

Interfejs szeregowy/USB w wyposa?eniu standardowym

Inteligentne funkcje monitorowanie stanu baterii i wk?ad z kalk? termotransferow?z autoregulacj?

Wytrzyma?a konstrukcja do u?ytku w terenie odporno?? na py? i wod? zgodniez norm? IP14 (lub zgodnie z norm? IP54 z opcjonalnym pokrowcem ochronnym)

Szybkie i ?atwe ?adowanie no?nikw i kalki

Wygodna do noszenia i trzymania

?atwa obs?uga

Du?y wy?wietlacz LCD u?atwiaj?cy obs?ug? urz?dzenia i pokazuj?cy informacjeo stanie w czasie rzeczywistym

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

Pami?? flash 8 MB/SRAM 16 MB

Interfejs USB 2.0/szeregowy

Procesor 32-bitowy

Druk w trybie termotransferowym lub termicznym (z automatycznym czujnikiem)

Du?y wy?wietlacz LCD

Obs?uga no?nikw sk?adanych

Konstrukcja OpenACCESS zapewniaj?ca ?atwe?adowanie no?nikw i kalki

Odporno?? na wielokrotne upadki na beton zwysoko?ci do 1,52 m

Czujnik przerwy, czarnego znacznika, no?nika, szeroko?ci no?nika, otwartej pokrywy i kalki

Inteligentna bateria i wk?ad z kalk?

Pasek na rami?

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??:

177,8 mm

Wysoko??:

218,4 mm

G??boko??:

76,2 mm

Masa:

1,32 kg z kalk? i bateri?

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczo??:

8 punktw na mm/203 dpi

Pami??:

Flash 8 MB /SRAM 16 MB

Maks. szeroko?? druku:

104 mm

Szybko?? druku:

Termiczny 76,2 mm na sekund?

Termotransferowy 38,1 mm na sekund?

PARAMETRY NO?NIKW

Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem:

104,78 mm

Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem:

?rednica zewn. 66 mm na rdzeniu o ?rednicywewn. 19,1 mm (no?niki bez RFID)

?rednica zewn. 66 mm na rdzeniu o ?rednicywewn. 34,9 mm (no?niki RFID)

Grubo?? no?nikw:

0,08 mm do 0,216 mm

Rodzaje no?nikw:

Paragony, etykiety syntetyczne lub papierowe

PARAMETRY KALKI

Rodzaj kalki:

?ywiczna lub woskowo - ?ywiczna

Standardowa d?ugo??:

30 m

Proporcje:

Stosunek rolki z no?nikiem do kalki oko?o 2:1w zale?no?ci od grubo?ci no?nika

Szeroko?? kalki:

110,0 mm

OPCJE I AKCESORIA

Opcje interfejsw bezprzewodowych

Bluetooth 2.0

802.11b/g

Opcja RFID

Obs?uga protoko?u pasywnego EPC klasy 1 Gen 2

W pe?ni zintegrowany czytnik/koder RFID

UHF ThingMagic

Polecenia ZPLdotycz?ce funkcji RFID zapewniaj??atw? konfiguracj? RFID z maksymaln?elastyczno?ci?

Regulowane ustawienia mocy odczytu i zapisuRFID odpowiednie do szerokiej gamy chipw

Liczniki RFID monitoruj? dobre i niesprawne etykiety

Weryfikacja i uniewa?nianie chipw, aby zapobiecu?ywaniu niesprawnych etykiet

Wsp?praca z szerok? gam? etykiet i tagw Gen 2

Obs?uga nowszych chipw Gen 2 z pami?ci?rozszerzon?

Zasilacz AC

Pojedyncza ?adowarka AC

?adowarka na cztery baterie

Uchwyt RAMdo monta?u w pojazdachi wzkach wid?owych

Zestaw monta?owy do wzkw wid?owychdo prac ci??kich

Zasilacz DC

?adowarka samochodowa

Pokrowiec nylonowy

Zapasowa bateria

Kable

Obs?uga no?nikw sk?adanych