Niedziela 05 Gru 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Drukarki biurowe - LP 2824 Plus TLP 2824 Plus

ZEBRA TLP2824Te ma?e i zgrabne drukarki firmy Zebra udost?pni? Ci zalety szybkiego i profesjonalnego etykietowania przy w?asnym biurku, w ma?ym biurze, laboratorium i w ka?dym ?rodowisku, gdzie chcesz mie? mo?liwo?? drukowania niewielkiej liczby etykiet, paragonów i metek z kodami kreskowymi. Maj? mocn? konstrukcj? z obudow? z podwójnymi ?ciankami z ABS i oferuj? funkcje na miar? „du?ych drukarek” za wyj?tkowo atrakcyjn? cen?.
Wa?nym kryterium ich konstrukcji by?a przy tym prostota u?ycia, aby nawet pocz?tkuj?cy u?ytkownicy mogli je ?atwo zainstalowa? i obs?ugiwa?.

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

• Technologia druku: termiczny lub
termotransferowy
• J?zyki programowania: EPL™ i ZPL® standardowo
• Konstrukcja: podwójne ?cianki
• OpenACCESS™ zapewnia ?atwe
?adowanie no?ników
• Automatyczna kalibracja no?ników
• 32-bitowy procesor RISC
• Hodometr
• Unicode
• Przycisk resetu sprz?towego

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??
• Termiczne 107 mm
• Termotransferowe 126 mm
Wysoko??
• Termiczne 176 mm
• Termotransferowe 178 mm
G??boko??
• Termiczne 214 mm
• Termotransferowe 235 mm
Waga
• Termiczne 1,2 kg
• Termotransferowe 1,6 kg

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczo??

• 8 pkt/mm (203 dpi)

Pami??

• Standardowo: flash 4 MB; SDRAM 8 MB
• Opcjonalnie: flash 64 MB z RTC (razem 68 MB)

Szeroko?? druku

• 56 mm

Maksymalna d?ugo?? druku

• 990 mm

Maksymalna szybko?? druku

• 102 mm na sekund?

Czujniki no?ników

• Sta?y czujnik refleksyjny i transmisyjny

PARAMETRY NO?NIKÓW

Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem

• Maksymalna d?ugo?? no?ników nieci?g?ych:
990 mm

Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem**

• 19 mm do 60 mm

Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem

• ?rednica zewn. 127 mm

Grubo?? no?ników

• 0,076 mm do 0,18 mm

Rodzaje no?ników

• Etykiety termiczne na rolce lub sk?adanka,
wykrawane lub no?nik ci?g?y, z czarnym
znacznikiem lub bez, metki/przywieszki, ci?g?y
papier paragonowy, opaski na r?k?

PARAMETRY KALKI

?rednica zewn?trzna
• 35 mm

D?ugo??
• 74 m – przy grubo?ci kalki 0,08 mm

Proporcje
• Stosunek rolki z no?nikiem do kalki 1:1