Ĺšroda 18 Maj 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - GK420d GK420t

 

ZEBRA GK420Wszystkie drukarki G-Series GK zosta?y skonstruowane z naciskiem na trwa?o?? i niezawodno?? typow? dla produktów Zebry. Model GK oferuje najkorzystniejsz? cen? w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej. Do wyboru oferujemy w ka?dym modelu kompaktow? wersj? do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spo?ród wszystkich drukarek stacjonarnych o szeroko?ci druku 104 mm lub te? wersj? umo?liwiaj?c? zarówno druk termiczny, jak i termotransferowy z oszcz?dzaj?cym czas bardzo prostym systemem ?adowania kalki. Wszystkie modele maj? zainstalowane j?zyki EPL™ i ZPL® oraz oferuj? szereg opcji interfejsów do systemów osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniaj?c ?atw? i bezproblemow? integracj? drukarek G-Series z innymi rozwi?zaniami do druku firmy Zebra.

 

G?ÓWNE CECHY

 

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

• Technologia druku: termiczny lub termotransferowy
• J?zyki programowania: EPL i ZPL standardowo
• Konstrukcja: podwójne ?cianki
• Wymiana g?owicy drukuj?cej i wa?ka bez pomocy narz?dzi
• OpenACCESS™ zapewnia ?atwe

?adowanie no?ników
• ?atwe i szybkie ?adowanie kalki
• Automatyczna kalibracja no?ników

 

PARAMETRY FIZYCZNE

 

Szeroko??
• Termiczne 171 mm
• Termotransferowe 193 mm

Wysoko??
• Termiczne 152 mm
• Termotransferowe 190 mm

G??boko??
• Termiczne 210 mm
• Termotransferowe 254 mm

Masa
• Termiczne 1,4 kg
• Termotransferowe 2,1 kg

 

DANE TECHNICZNE DRUKAREK

 

Rozdzielczo??
• 8 punktów na mm/203 dpi

Pami??
• Standardowo: flash 4 MB; SDRAM 8 MB

Szeroko?? druku
• 104 mm

Maksymalna d?ugo?? druku
• 990 mm

Maksymalna szybko?? druku
• GK420: 127 mm na sekund?
Czujniki no?ników
• Standardowo: sta?y czujnik refleksyjny i transmisyjny

 

PARAMETRY NO?NIKÓW

 

Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
• Maksymalna d?ugo?? no?ników nieci?g?ych: 990 mm

Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem
• 19 mm do 108 mm

Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem
• ?rednica zewn. 127 mm

Grubo?? no?ników
• 0,076 mm do 0,19 mm

Rodzaje no?ników
• Etykiety termiczne na rolce lub sk?adanka, typu die-cut lub no?nik ci?g?y, z czarnym znacznikiem lub bez, metki/przywieszki, ci?g?y papier paragonowy, opaski na r?k?.

 

PARAMETRY KALKI

 

?rednica zewn?trzna
• 35 mm

Standardowa d?ugo??
• 74 m (z kalk? o grubo?ci 0,08 mm)

Proporcje
• Stosunek rolki z no?nikiem do kalki 1:1

Szeroko??
• 33,8 mm do 109,2 mm

?rednica wewn?trzna rdzenia
• 12,7 mm

 

KOMUNIKACJA I INTERFEJSY

Modele GK standardowo z podwójnym interfejsem
• Interfejs szeregowy RS-232, DB-9
• USB 1.1, dwukierunkowy
• Serwer druku ZebraNet 10/100 Print Server (opcja) – zamiast szeregowego.