Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Oprogramowanie - GX420t GX420d GX430t

ZEBRA GX420Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series GX firmy Zebra zapewniaj? najlepsz? w swojej klasie szybko?? i wydajno?? druku o szeroko?ci o 104 mm.
Model GX z bogatym zestawem funkcji oferuje niezawodne, trwa?e i elastyczne rozwi?zanie do druku stacjonarnego odpowiednie do wszelkich zastosowa? i dla ka?dego bud?etu.
Wszystkie drukarki G-Series GX zosta?y skonstruowane z naciskiem na trwa?o?? i niezawodno?? typow? dla produktw Zebry. Model GX jest wyposa?ony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza si? w r?nych bran?ach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w ka?dym modelu kompaktow? wersj? do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spo?rd wszystkich drukarek stacjonarnych o szeroko?ci druku 104 mm lub te? wersj? umo?liwiaj?c? zarwno druk termiczny, jak i termotransferowy z oszcz?dzaj?cym czas bardzo prostym systemem ?adowania kalki.
Wszystkie modele maj? zainstalowane j?zyki EPL i ZPL oraz oferuj? szereg opcji interfejsw do systemw osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniaj?c ?atw? i bezproblemow? integracj? drukarek G-Series z innymi rozwi?zaniami do druku firmy Zebra.

G?WNE CECHY

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

Technologia druku: termiczny
lub termotransferowy
J?zyki programowania: EPL i ZPL standardowo
Konstrukcja: podwjne ?cianki
Wymiana g?owicy drukuj?cej i wa?ka bez pomocy narz?dzi
OpenACCESS zapewnia ?atwe ?adowanie no?nikw
?atwe i szybkie ?adowanie kalki
Automatyczna kalibracja no?nikw

PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??
Termiczne 171 mm
Termotransferowe 193 mm
Wysoko??
Termiczne 152 mm
Termotransferowe 190 mm
G??boko??
Termiczne 210 mm
Termotransferowe 254 mm
Masa
Termiczne 1,4 kg
Termotransferowe 2,1 kg

DANE TECHNICZNE DRUKAREK

Rozdzielczo??
8 punktw na mm/203 dpi
12 punktw na mm/300 dpi (opcja w GX430t)
Pami??
Standardowo: flash 4 MB; SDRAM 8 MB
Opcjonalnie: flash 8 MB z RTC (razem 12 MB) (modele GX)
Szeroko?? druku
104 mm
Maksymalna d?ugo?? druku
990 mm
Maksymalna szybko?? druku
GK420: 127 mm na sekund?
GX420: 152 mm na sekund?
GX430: 102 mm na sekund?
Czujniki no?nikw
Standardowo: sta?y czujnik refleksyjny i transmisyjny
Regulowany czujnik refleksyjny i wielopozycyjny czujnik transmisyjny (modele GX)

PARAMETRY NO?NIKW

Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
Maksymalna d?ugo?? no?nikw nieci?g?ych:
990 mm
Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem
19 mm do 108 mm
Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem
?rednica zewn. 127 mm
Grubo?? no?nikw
0,076 mm do 0,19 mm
Rodzaje no?nikw
Etykiety termiczne na rolce lub sk?adanka, typu die-cut lub no?nik ci?g?y, z czarnym znacznikiem
lub bez, metki/przywieszki, ci?g?y papier paragonowy, opaski na r?k?.

PARAMETRY KALKI

?rednica zewn?trzna
35 mm
Standardowa d?ugo??
74 m (z kalk? o grubo?ci 0,08 mm)
Proporcje
Stosunek rolki z no?nikiem do kalki 1:1
Szeroko??
33,8 mm do 109,2 mm
?rednica wewn?trzna rdzenia
12,7 mm

KOMUNIKACJA I INTERFEJSY

Modele GX standardowo z potrjnym interfejsem
I nterfejs szeregowy RS-232, DB-9
USB 1.1, dwukierunkowy
Rwnoleg?y ze z??czem ?e?skim DB-25, dwukierunkowy
Serwer druku ZebraNet 10/100 Print Server (opcja) zamiast rwnoleg?ego
Bezprzewodowy 802.11b/g (opcja)
Bezprzewodowy Bluetooth (opcja)
Opcje bezprzewodowe obejmuj? LCD do komunikacji wizualnej.