Ĺšroda 29 Cze 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Terminale - GX420t GX420d GX430t

ZEBRA GX420Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series GX firmy Zebra zapewniaj? najlepsz? w swojej klasie szybko?? i wydajno?? druku o szeroko?ci o 104 mm.
Model GX™ z bogatym zestawem funkcji – oferuje niezawodne, trwa?e i elastyczne rozwi?zanie do druku stacjonarnego odpowiednie do wszelkich zastosowa? i dla ka?dego bud?etu.
Wszystkie drukarki G-Series GX zosta?y skonstruowane z naciskiem na trwa?o?? i niezawodno?? typow? dla produktów Zebry. Model GX jest wyposa?ony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza si? w ró?nych bran?ach i  zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w ka?dym modelu kompaktow? wersj? do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spo?ród wszystkich drukarek stacjonarnych o szeroko?ci druku 104 mm lub te? wersj?  umo?liwiaj?c? zarówno druk termiczny, jak i termotransferowy z oszcz?dzaj?cym czas bardzo prostym systemem ?adowania kalki.
Wszystkie modele maj? zainstalowane j?zyki EPL™ i ZPL® oraz oferuj? szereg opcji interfejsów do systemów osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniaj?c ?atw? i bezproblemow? integracj? drukarek G-Series z innymi rozwi?zaniami do druku firmy Zebra.

G?ÓWNE CECHY

WYPOSA?ENIE STANDARDOWE

• Technologia druku: termiczny
lub termotransferowy
• J?zyki programowania: EPL i ZPL standardowo
• Konstrukcja: podwójne ?cianki
• Wymiana g?owicy drukuj?cej i wa?ka bez pomocy narz?dzi
• OpenACCESS™ zapewnia ?atwe ?adowanie no?ników
• ?atwe i szybkie ?adowanie kalki
• Automatyczna kalibracja no?ników

 PARAMETRY FIZYCZNE

Szeroko??
• Termiczne 171 mm
• Termotransferowe 193 mm
Wysoko??
• Termiczne 152 mm
• Termotransferowe 190 mm
G??boko??
• Termiczne 210 mm
• Termotransferowe 254 mm
Masa
• Termiczne 1,4 kg
• Termotransferowe 2,1 kg

DANE TECHNICZNE DRUKAREK

Rozdzielczo??
• 8 punktów na mm/203 dpi
• 12 punktów na mm/300 dpi (opcja w GX430t™)
Pami??
• Standardowo: flash 4 MB; SDRAM 8 MB
• Opcjonalnie: flash 8 MB z RTC (razem 12 MB) (modele GX)
Szeroko?? druku
• 104 mm
Maksymalna d?ugo?? druku
• 990 mm
Maksymalna szybko?? druku
• GK420: 127 mm na sekund?
• GX420: 152 mm na sekund?
• GX430: 102 mm na sekund?
Czujniki no?ników
• Standardowo: sta?y czujnik refleksyjny i transmisyjny
• Regulowany czujnik refleksyjny i wielopozycyjny czujnik transmisyjny (modele GX)

PARAMETRY NO?NIKÓW

Maksymalna d?ugo?? etykiet z podk?adem
• Maksymalna d?ugo?? no?ników nieci?g?ych:
990 mm
Maksymalna szeroko?? etykiet z podk?adem
• 19 mm do 108 mm
Maksymalne wymiary rolki z no?nikiem
• ?rednica zewn. 127 mm
Grubo?? no?ników
• 0,076 mm do 0,19 mm
Rodzaje no?ników
• Etykiety termiczne na rolce lub sk?adanka, typu die-cut lub no?nik ci?g?y, z czarnym znacznikiem
lub bez, metki/przywieszki, ci?g?y papier paragonowy, opaski na r?k?.

PARAMETRY KALKI

?rednica zewn?trzna
• 35 mm
Standardowa d?ugo??
• 74 m (z kalk? o grubo?ci 0,08 mm)
Proporcje
• Stosunek rolki z no?nikiem do kalki 1:1
Szeroko??
• 33,8 mm do 109,2 mm
?rednica wewn?trzna rdzenia
• 12,7 mm

KOMUNIKACJA I INTERFEJSY

 Modele GX standardowo z potrójnym interfejsem
• I nterfejs szeregowy RS-232, DB-9
• USB 1.1, dwukierunkowy
• Równoleg?y ze z??czem ?e?skim DB-25, dwukierunkowy
• Serwer druku ZebraNet 10/100 Print Server (opcja) – zamiast równoleg?ego
• Bezprzewodowy 802.11b/g (opcja)
• Bezprzewodowy Bluetooth (opcja)
• Opcje bezprzewodowe obejmuj? LCD do komunikacji wizualnej.