Piątek 22 Paź 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • grey style

Falcon 330

  • Opis:
Falcon 330/335 posiada eleganck? wytrzyma?? obudow?spe?niaj?c? wymogi klasy IP54
i wbudowany w przedni? cz???modu? laserowy. Jego wydajny procesor klasy 486, 33 MHz, pracuje pod DOS 6.22.Falcon 330/335 jest wyposa?ony w 8MB pami?ci RAM, 2 MB Flash ROM, wewn?trzne gniazdo PC Card i 16-wierszowy wy?wietlacz.
Dost?pne s? dwie opcje klawiatury: standardowa 38-klawiszowa klawiatura alfanumeryczna i 25-klawiszowa
klawiatura numeryczna. Otwarta architektura umo?liwia ?atwe tworzenie aplikacji.
Na terminalu bezprzewodowym Falcon 335 jest dost?pne przy pomocy PowerNet Twin klienta wsparcie
VT100, VT220, HP700/92, IBM 3270 i IBM 5250 emulacji terminala z ekranem formatowania, umo?liwiaj?c szybk? i prost? integracj? z istniej?cym systemem.
  • Specyfikacja:
Wydajny procesor klasy 486
System operacyjny DOS 6.22
8MB pami?ci RAM w standardzie
Wewn?trzna wbudowana antena
Klasa szczelno?ci IP54
Jeden wewn?trzny slot PC Card
Obs?uga sieci bezprzewodowej wiod?cych sieci LAN, w tym Cisco Aironet,
Lucent (Agere) Orinoko, Proxim, Symbol
Zgodno?? z IntelliTrack
PowerNet Twin klient i VT-Lite